Språkstörning i skolåldern – vems är ansvaret?

Sveriges Radio P4 Kronoberg 25 januari: Företrädare för elevhälsan i Kronoberg anser att regionen bör ta större ansvar för skolbarn med språkstörning. – Vi vill ha logopeder även för dem som är mellan 6 och 17 år, när du fyller 18 kan du få hjälp av logoped igen, men vi har ett glapp här, säger … Continue reading Språkstörning i skolåldern – vems är ansvaret?