Språkstörning i skolåldern – vems är ansvaret?

Datum: 28 January, 2020
Logopedi, Opinionsbildning

Sveriges Radio P4 Kronoberg 25 januari:

Företrädare för elevhälsan i Kronoberg anser att regionen bör ta större ansvar för skolbarn med språkstörning.

– Vi vill ha logopeder även för dem som är mellan 6 och 17 år, när du fyller 18 kan du få hjälp av logoped igen, men vi har ett glapp här, säger Birgitta Bergsten, chef för elevhälsan i Ljungby.

I radioinslaget framkommer att beslutet att avsluta barn med språkstörning i och med skolstart verkar ha fattas ensidigt av regionen.

Tidningen Logopeden kartlägger

En pågående kartläggning av tidningen Logopeden visar på skillnader nationellt i möjligheten att få behandling vid logopedmottagningar för barn och ungdomar i skolåldern. Det vanligaste är dock att logopedbehandling för barn med språkstörning i regionernas regi avslutas i och med skolstart. Formella överenskommelser mellan region och kommuner verkar ofta saknas. Skolbarn med språkstörning avslutas med motiveringen att det är skolans ansvar att se till att dessa barn får det stöd de behöver, medan skolbarn med andra logopediska diagnoser, till exempel stamning eller röstbesvär, kan få behandling på logopedmottagning.

Elevhälsologopeder är en stadigt ökande skara, men ofta är deras uppgift inte att erbjuda direkt behandling utan snarare att arbeta på organisationsnivå med ökad måluppfyllelse.

Diskrimineringsombudsmannen har inte haft något ärende där frågan om avslut vid skolstart har drivits som ett diskrimineringsärende och uttalar sig inte i hypotetiska frågor.

Enligt Lars-Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen har landstingen/regionerna samma ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård oavsett om ett barn går i förskola eller skola. Insatserna ska prioriteras enligt prioriteringsprinciperna om människors lika värde, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitet. Kring menar också att eftersom det kan vara svårt att dra skarpa gränser mellan vad som är hälso- och sjukvårdens ansvar och vad som är skolans ansvar så är det viktigt att landstinget samverkar med kommuner och andra skolhuvudmän så att inte barn med behov av hälso- och sjukvård faller mellan stolarna.

En fullständig rapport kartläggningen över tillgång till behandling vid språkstörning i skolåldern kommer i nr 2 av tidningen Logopeden!

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
2 år sedan
Företrädarna för elevhälsan vill alltså ha logoped ÄVEN för barn över 6 år. I nuläget ser det ut så att sjukvården/logopedmottagningen ansvarar för barn 0-6 år. Sedan läggs ansvaret över på skolan utan att det finns någon formell överenskommelse om det. Det är vanligt att det ser ut på detta sätt i Sveriges olika regioner, dvs att ansvarsfördelningen mellan sjukvården/regionen och skola/kommunerna är oklar. /Signe, redaktör tidningen Logopeden
User avatar
2 år sedan
Vad med logoped för dom som är 0-6 år? Dom jobbar man med i Norge om det behövs, och med goda och viktiga resultat.
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.