What Works? – evidens

Datum: 13 March, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Databasen What Works? vänder sig till lärare, förskollärare, skolledare och logopeder som vill hitta bästa möjliga interventioner för barn och unga med behov av insatser kring tal, språk och/eller kommunikation. What Works är en kostnadsfri resurs men man behöver ha ett konto för att kunna göra sökningar i databasen.

 

Man betonar logopeders roll när det gäller att stötta skolor för att kunna möta barn med tal/språk/kommunikationssvårigheter och när det gäller att bedöma, planera, behandla och utvärdera insatser.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.