Vinnaren av Logopedförbundets logopedpris 2020!

Datum: 15 May, 2020
Blogg, Fackligt, Logopedi
Såhär såg det ut när ordförande Ulrika Guldstrand delade ut priset till Gunilla genom Zoom 15 maj 2020.

Logopeden och forskaren Gunilla Thunberg fick på Slofs förbundsmöte den 15 maj ta emot Svenska Logopedförbundets Logopedpris. Svenska Logopedförbundet utser vart tredje år, sedan 1992, en pristagare som uppmärksammas för att ha bidragit till professionens utveckling, varit en god förebild och bidragit till att göra logopedyrket mera känt. Valet bygger på inskickade nomineringar av förbundets medlemmar. 

Vi frågar Gunilla hur det känns att ta emot priset: ”Varmt i hjärtat! Jag brinner ju för rätten till kommunikation och logopedi!”

Nomineringen lyder:
”Genom sitt oförtröttliga arbete med utbildning, forskning och kliniskt arbete inom området Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) har Gunilla förbättrat det kommunikativa omhändertagandet och den språkliga miljön för tusentals barn och vuxna i och utanför Sveriges gränser. Hon har som få andra kombinerat stringent forskning med populärvetenskap och utbildning vilket de många vetenskapliga publikationerna, konferensen Kommunikationskarnevalen och ständiga föreläsningsuppdrag är några bevis på. Men främst har hon genom utbildningsparaplyet AKKtiv med kurser som KomIgång, KOMPIS och KOMFler bidragit till ett paradigmskifte i vilka insatser som erbjuds personer med kommunikativa funktionsnedsättningar, något som idag är mer aktuellt än någonsin med införandet av FN:s Barnkonvention som lag i Sverige.”

Gunilla bor och arbetar i Göteborg och har den ganska ovanliga och tungvrickande titeln universitetssjukhusöverlogoped. Detta gör hon vid Dart kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Gunilla är också fil dr i allmän språkvetenskap och docent i logopedi. Hon är adjungerad 20% till Göteborgs universitet.

Gunilla har flera intressen inom logopedi och nämner följande: ”Rätten och möjligheten till kommunikation för alla människor är min röda tråd i allt jag gör. Men givetvis vill jag också nämna autism, tidig kommunikationsintervention, AKK.”

Gunilla ser att logopeder behövs mer i det informations- och kommunikationssamhälle vi lever i. Hon kan tycka att logopeder ibland fastnar lite för mycket i sjukhusrocken, tester och symptom- och diagnosbeskrivningar. ”Skollogopedin kommer snart att växa om sjukhuslogopedin, vilket jag gläds över. Vi behövs verkligen i skolan!” Gunilla trycker på vikten av att logopeder finns där de människor som har kommunikationssvårigheter finns: i förskolan, skolan, på dagliga verksamheter, boenden, primärvården och i barnhälsovården.

Gunilla Thunberg, vinnare av Logopedförbundets logopedpris.
foto: Sandra Derbring

Har själv en son med autism
Som nomineringen ovanför nämner har Gunilla bidragit stort till logopedin, bland annat genom utbildningsparaplyet AKKtiv. Genom utbildningarna i AKKtiv har vilka insatser som erbjuds personer med kommunikativa funktionsnedsättningar förändrats i Sverige. Gunilla berättar att bland allt hon arbetat med under åren är det AKKtiv som ligger henne närmast hjärtat. ”Kanske för att jag själv är förälder i sammanhanget. Min son med autism och IF är idag 26 år gammal”. 

Svenska Logopedförbundet överlämnar med glädje Logopedpriset till Gunilla Thunberg och hoppas på att få se mer av hennes engagemang för logopedi och kommunikation framöver!

Se intervju med Gunilla som gjordes inför Europeiska logopedidagen 2019 här!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.