Vilka kan bli rehabkoordinatorer?

Datum: 10 April, 2017
Opinionsbildning

Dagens Medicin 10 april:

Koordinators­uppdraget må vara ett eget kompetens­område, men någon ny yrkesgrupp behövs inte.

Detta menar Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter samt Annie Hansen Falkdal, arbetsterapeut i ett debattinlägg idag. Regeringen tillsätter en arbetsgrupp som ska utreda formerna för en permanent funktion med rehabiliterings­koordinatorer inom hälso- och sjukvården i hela landet. Syftet är att stödja personers rehabilitering och återgång till arbete genom att samordna hälso- och sjukvårdens insatser och att utveckla sam­verkan med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare.

Koordinatorsuppdraget må vara ett eget kompetensområde, men någon ny yrkesgrupp behövs inte, eftersom den grund­läggande kompetensen redan finns hos professioner inom hälso- och sjukvården. Vidare menar debattörerna att legitimation enligt hälso- och sjukvårdslagen och högskoleutbildning med särskild kompetens inom rehabiliteringsområdet är grundläggande krav för rollen som rehabiliteringskoordinator och anser att rehabkoordinatorer dessutom behöver följande:

  • Kunskap om hur interaktionen mellan personens förutsättningar, psykosociala situation och arbetets specifika krav påverkar en individs arbetsförmåga
  • Kunskap om fysiska och psykosociala aspekter som främjar återgång i arbete
  • Kunskap om evidensbaserade verktyg för att bedöma hur personens fysiska och psyko­sociala förutsättningar, i relation till kraven i miljön, inverkar på arbets­förmågan.

Tror du att logopeder skulle passa som rehabkoordinatorer? Varför/varför inte?

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.