Växande köer till logoped i Stockholm

Datum: 22 December, 2021
Fackligt, Logopedi

SVT Nyheter Stockholm 2021-12-20; Socialstyrelsen 2021-09-14, logopeden.se 2021-12-21:

Lång väntetid för flera patientgrupper

SVT rapporterar om växande köer till logoped i Region Stockholm som en konsekvens av att fler personer söker hjälp hos logoped, inklusive utomlänspatienter som har det svårt eller kanske omöjligt att få rätt hjälp på hemmaplan. Dessutom har flera mottagningar känt sig tvungna att upphöra med verksamhet inriktad mot exempelvis personer med afasi och/eller sväljsvårigheter efter stroke då ersättningsmodellen gör att dessa patienter inte “lönar sig”.

Logopedförbundets lokalavdelning i Stockholm erfar att det finns ett mörkertal på vuxensidan. Om alla vuxna som skulle behöva logopedisk vård också fick remiss till primärvårdslogopedin skulle köerna vara betydligt längre än vad de är idag.

Trots att det finns omkring 90 logopedmottagningar i Region Stockholm och att logopedbemanningen i regionen är näst bäst i landet med motsvarande 25 logopeder per 100 000 invånare (Socialstyrelsens statistik från 2020) så verkar alltså inte logopedtillgången motsvara behoven. Dessutom har mottagningar stängts som en konsekvens av de ekonomiska ramar som vårdvalssystemet innebär.

Kvällsöppna mottagningar?

Enligt SVT finns det nu planer på att hålla kvälls- och helgöppet för att korta köerna. Men det förutsätter att logopediverksamheterna får ta del av de extrapengar som ska nyttjas för att korta alla vårdköer som vuxit under pandemin.

Översyn klar till våren

Nu pågår en översyn av hela logopediområdet, inklusive ersättningsnivåerna, som förväntas vara klar under våren.

TV-inslag om växande köer i Stockholm

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.