Västeråsskola anställer egen logoped

Datum: 7 November, 2022
Logopedi

SVT Nyheter Västmanland 2022-10-28:

Skollogoped med fokus på förebyggande arbete

Petterbergsskolan, som finns i ett socioekonomiskt utsatt område, är den första av Västerås kommunala skolor som anställt en egen logoped i form av Camilla Kulläng. Den nyinrättade jänsten är under uppbyggnad men planen är att jobba förebyggande och att göra barnens tid på skolan så språkutvecklande som möjligt och jobba för höjd måluppfyllelse. Dessutom jobbar Camilla med barn som har en identifierad språkstörning och hon betonar vikten av att dessa barn får adekvat stöd.

Vidga kompetensen

Hittills har det endast funnits logopeder i den centrala elevhälsan men när lärarna på Petterbergsskolan märkte att många elever hade svårt med skolspråket kom rektor Catharina Luthman fram till att skolan behövde mer kompetens. Catharina Luthman menar att alla skolor behöver en logoped och tror att detta kommer att bli verklighet på fem års sikt.

Se TV-inslagen från SVT Nyheter!

Petterbergsskolan först ut med att anställa logoped

Camilla är Pettersbergsskolans nya skollogoped

Följ med när skollogopeden jobbar med barnen

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.