Varsel i region Östergötland riskerar drabba barn och unga

Datum: 18 June, 2024
Fackligt, Logopedi

Östgötacorrespondenten 2024-06-13; Region Östergötland:

Personalen på Kronprinsessans Victorias barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i LInköping känner stor oro över hur rådande varsel påverkar patienterna på både kort och lång sikt.

Omfattande varsel

Tidigare i år lade Region Östergötland lägger ett varsel om uppsägning som omfattar 900 anställda. Läkare och sjuksköterskor samt Folktandvården och regionens skolor är dock undantagna från varslet. Bakgrunden till varslet är det mycket allvarliga ekonomiska läget i regionen. Trots olika åtgärder under 2023 för att bromsa kostnadsutvecklingen, försämrades det ekonomiska resultatet under hösten 2023 kraftigt.

Barnets bästa?

På barnsjukhuset arbetar cirka 400 personer varav ungefär 30 är paramedicinsk personal i form av dietist, kurator, psykolog, logoped, pedagog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Insändarskribenterna ifrågasätter om man i beslutet att varsla personal verkligen har beaktat barnens bästa.

“På vår klinik arbetar vi utifrån ett barnrättsligt och barnanpassat perspektiv. Vi ifrågasätter hur ett varsel påverkar våra patienter och om man verkligen beaktar vad barnens bästa är.”

Man betonar också hur värdefullt det är att alla nödvändiga professioner finns på plats. Det möjliggör ett arbetssätt med barnet i fokus och ett helhetsperspektiv på patienten. Personalen befarar att tillgängligheten och möjligheterna till samarbete kommer att minska, vilket drabbar barnen och familjerna.

Läs hela insändaren!

Personal på barnsjukhus larmar: “Stor oro för barnen”

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.