Värmdö får språkförskola

Datum: 14 August, 2020
Logopedi

Nacka/Värmdöposten 11 augusti; Värmdö kommun 11 augusti

Inom kort öppnar en integrerad språkförskoleavdelning i Värmdö, där barn med språkstörning ska få extra stöd att utveckla sitt språk.

Karta över Stockholmsregionen med Värmdö kommun markerat i gult.
(Bild: Wikipedia)

Max hälften av de 12 platserna är avsedda för barn med språkstörning medan resten av barnen har en typisk tal- och språkutveckling. Fyra förskollärare och/eller specialpedagoger samt en logoped kommer att arbeta på avdelningen.

– Språket är nyckeln till ett framgångsrikt lärande och vi vet att tidiga insatser innan sju års ålder i många fall är avgörande för barn med språkstörning, då grunden till språket läggs i denna ålder. Därför är det oerhört glädjande att vi nu slår upp portarna till Värmdös första språkförskola, säger Cecilia Lindberg, M, ordförande i utbildningsnämnden.

I Sverige finns språkförskolor på ett 30-tal platser, varav en majoritet ligger i Stockholmsregionen. I Stockholm finansieras logopedtjänsterna av regionen, medan respektive kommun står för den pedagogiska verksamheten.

Läs mer om språkförskolor på Språkförskoleföreningens hemsida!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.