Varför är det så ont om män i logopedi?

Datum: 23 August, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

Logopedyrket är extremt kvinnodominerat både i Sverige och i världen. Men hur kommer det sig och vad kan göras för att få en mer heterogen logopedkår?

Nyligen sändes ett avsnitt av podden The Swallowing Podcast på temat: Gender biases in communication sciences and disorders. I USA finns det en överrepresentation av män inom akademin, trots att logopedyrket är påtagligt kvinnodominerat. Det ser nog inte riktigt likadant ut i Sverige – men är det ett potentiellt problem att den svenska logopedkåren är så homogen?

 

Vad säger manliga logopedstudenter?  Sydafrikanskt perspektiv

En nylig artikel av Sandra Du Plessis, publicerad i South African Journal of Communication Disorders, berör samma ämne: hur uppfattar manliga logoped- och audionomstudenter utbildningen och yrket utifrån ett genusperspektiv?

I den aktuella studien svarade manliga logoped- och audionomstudenter i Sydafrika på en enkät, som bland annat visade att en majoritet av studenterna ansåg att kön inte borde vara avgörande i yrkesval. De flesta uppfattade inte att ordet “therapist” gav associationer till en kvinna och en majoritet angav att de hade valt utbildningen till logoped/audionom till följd av en önskan att kunna hjälpa människor, denna drivkraft var viktigare än lönen. Mindre än hälften av deltagarna svarade att de visste vad yrket innebar innan de påbörjade utbildningen (anmärkning: det finns kanske ingen anledning att tro att kvinnliga studenter skulle ha bättre koll?) och en betydande andel hade inte logoped/audionom som förstahandsval.

Studien visade också att de manliga studenterna hade förväntat sig en mer jämn könsfördelning  och att de såg ett behov av att rekrytera fler män till utbildningen. Deras upplevelse av såväl teoretiska som kliniska moment var överlag positiv, men man angav att en del inslag i undervisningen emellanåt upplevdes mer anpassade för kvinnliga studenter. En del studenter upplevde att de behövde ändra sitt beteende och bli mer “kvinnliga” i vissa situationer under utbildningen.

Du Plessis föreslår att studie- och yrkesvägledning måste förbättras så att blivande logopedstudenter kan fatta väl underbyggda beslut. Logopedyrket behöver bli mer känt hos allmänheten och undervisningsmomenten behöver ses över så att exempel och övningar fungerar lika bra för män som för kvinnor och de som undervisar och handleder blivande logopeder behöver vara medvetna om detta.

 

Vad görs i Sverige?

En snabb titt på utbildningsorternas filmer och intervjuer med studenter och alumner indikerar att man försöker ha med både män och kvinnor. Det vore intressant att veta mer om hur logopedutbildningarna tänker kring att få en större mångfald bland studenterna, inte bara vad gäller kön. Hur resonerar arbetsgivarna vid rekrytering av ny personal?

Slof deltar regelbundet vid Sacos utbildningsdagar för studie- och yrkesvägledare, Har ni förslag på vad Slof som fackförbund borde göra för att få en kår med större mångfald?

 

Du Plessis, S. (2018). Male students’ perceptions about gender imbalances in a speech-language pathology and audiology training programme of a South African institution of higher education. The South African Journal of Communication Disorders65(1), 570. http://doi.org/10.4102/sajcd.v65i1.570

Twittertips: @SpeechGuys

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
5 år sedan
Spännande! Jag stötte på den här artikeln bara häromdagen från ASHA SIG 17: Campos, I., Skiados, M., & Flynn, P. (2018). The unicorn: The rarity of males in speech-langauge pathology. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, SIG 17, 3(1).
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.