Vårdval för logopedi i Skåne?

Datum: 4 May, 2023
Fackligt, Logopedi

Norra Skåne 2023-03-03:

I Skåne är väntetiderna för att få logopedhjälp långa och nu föreslås vårdval som en lösning. Endast 20 % får sitt första besök inom vårdgarantins 90 dagar och väntetiden kan vara så lång som 18 månader.

Vårdval innebär att såväl offentliga som privata vårdgivare blir ackrediterade av regionen. De som uppfyller kraven ska få utföra logopeditjänster, med finansering av regionen. Patienterna får fritt välja vårdgivare.

Förslaget i Region Skåne är att vårdvalet ska omfatta barn upp till 18 år utan funktionsnedsättning (det framgår inte från artikeln vad man egentligen menar med detta, en gissning från undertecknad är att man avser barn och ungdomar som inte hör till habiliteringens målgrupper?).

Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström menar att vårdval inom logopedi är en dålig idé och hänvisar till problematiken inom vårdval logopedi i Region Stockholm.

-I Stockholm finns köer trots vårdval. Flera mottagningar har fått lägga ner eftersom ersättningen var för låg och det enda som genererar pengar är patientbesök. Det får till följd att kompetensutveckling och samverkan med andra professioner och aktörer prioriteras ned, säger Wiström till Norra Skåne.

Kerstin Wiström ser hellre en satsning på att utöka grundbemanningen inom logopedin i Region Skåne med fler fasta tjänster för att minska köerna.

Läs hela artikeln!

Regionens lösning på logopedkrisen (betalvägg)

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.