Vårdstudenter i norr kräver bättre villkor

Datum: 30 March, 2016
Fackligt

Sveriges Radio:  Umeå medicinska studentkår har uppvaktat landstingen i norra regionen angående villkoren för studenter inom omvårdnad och rehabilitering: exempelvis sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, logopeder och arbetsterapeuter.

– Jag tror landstingen måste börja se utbildning som ett mål i sig, i rekryteringssyfte, säger Alexander Siotis, ordförande för Umeå medicinska studentkår. Siotis anser att landstingen ska utforma ett gemensamt system för att hjälpa studenterna med tillfälliga bostäder. Umeå medicinska studentkår gjorde i fjol en enkätundersökning, i vilken nästan en fjärdedel av studenterna uppgav att de övervägt att avbryta utbildningen. Orsaken är, enligt undersökningen, dubbelt boende i samband med praktikperioder. I undersökningen uppgav 15 procent att de tvingats låna pengar utöver studielånen, för att klara merkostnaderna.

Svenska Logopedförbundet: när logopedutbildningen startade i Umeå, stod mottagande landsting för boende under praktikperioderna, det systemet är nu avskaffat och studenterna får ett visst ekonomiskt bidrag för dubbla boendekostnader, som dock är otillräckligt. Studenterna får besked om praktikplacering med ganska kort varsel och det är svårt att hitta prisvärda boenden för så pass korta perioder det rör sig om. Dessutom är systemet ojämlikt eftersom läkarstudenter inte behöver bekosta boende på praktikorten, då betalar fortfarande mottagande landsting.

Även på andra studieorter (framför allt Linköping och Uppsala) är utgifter för dubbelt boende under praktikperioder något som sätter hård press på studenters ekonomi. Det vore olyckligt om potentiella logopedstudenter drar sig för att plugga på logopedutbildningen av ekonomiska skäl. Utbildningarna behöver också ge tydligare information om dessa potentiella merkostnader.

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
8 år sedan
Även SR Västerbotten rapporterar om detta: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6400291 Svenska Logopedförbundets studentsektion SLOSS, kartlägger hur det ser ut på de olika lärosätena.
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.