Vården missade strupcancer – patienten avled

Datum: 28 August, 2021
Logopedi

Region Kronoberg 2021-08-23:

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i matstrupen.

Patienten sökte sig till vårdcentral på grund av besvär med slemhosta och sväljningssvårigheter. Efter att olika behandlingar provats remitterades patienten till röntgen där man såg en felsväljning. Fortsatt utredning skedde därefter på ÖNH-kliniken samt av logoped. När besvären tilltog ytterligare gjordes en skiktröntgen som visade en cancer högt upp i matstrupen precis under stämbanden, det vill säga en ovanlig lokalisation som gav svårtolkade symptom. Några månader senare avled patienten.

Händelsen har Lex Maria-anmälts men det finns inte någon enskild händelse som gjort att vården missade cancersjukdomen enligt Region Kronoberg.

Flera områden behöver förbättras för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen. Det handlar bland annat om att förbättra kontinuiteten i primärvården och på öronkliniken, att förbättra kännedomen om utredning av sväljningssvårigheter samt förbättrat samarbete mellan logopeder och öronkliniken, skriver Region Kronoberg i ett pressmeddelande.

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.