Våra patienter kan sällan tala för sig själva

Datum: 26 May, 2024
Logopedi

Barometern Oskarshamns-Tidningen 2024-05-24:

Logopeder i Region Kalmar påtalar behovet av god och nära logopedi och den närmast totala bristen på logopeder i länets kommuner.

Skribenterna lyfter bland annat den höga förekomsten av sväljningssvårigheter hos äldre, särskilt hos personer med demens eller neurologisk sjukdom. Om insatser kunde ske i patientens omedelbara närhet istället för på sjukhus skulle fler patienter kunna äta riskfritt och färre drabbas av negativa konsekvenser.

Medan fysioterapeuter och arbetsterapeuter finns i kommunernas rehabteam och kan besöka patienterna i hemmet samt samarbeta med övrig personal, saknas logopeder helt, trots att stora behov finns både vad gäller sväljförmåga och kommunikation.

Behovet av stöd av kommunikation och sväljförmåga i patientens direkta närhet är inte på något sätt mindre än det behov som finns kring motorik och aktiviteter i det dagliga livet. Trots det saknas logoped i kommunernas rehab-team.

Hylander mfl. (2024)

I Sverige pågår omställning till nära vård och artikelförfattarna hoppas att även logopeder ska få möjlighet att ge god och nära vård. De avslutar sitt debattinlägg på följande sätt:

Våra patienter kan sällan tala för sig själva. Vem talar för dem?

Läs hela artikeln!

Våra patienter kan sällan tala för sig själva

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.