Välbefinnande hos unga vuxna med språkstörning

Datum: 13 June, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

I artikeln Health, employment and relationships: Correlates of personal wellbeing in young adults with and without a history of childhood language development undersöker Gina Conti-Ramsden och kollegor möjliga kopplingar mellan självskattad hälsa, arbetssituation, kärleksrelationer och välbefinnande i unga vuxna med och utan (en historia av) språkstörning. Totalt 172 24-åringar deltog i studien, varav ungefär hälften hade diagnostiserats med språkstörning i barndomen. Slutsatser av studien är att unga vuxna med språkstörning är mer sårbara för effekter av hälsa, anställning och relationer än sina jämnåriga.

Conti-Ramsden, G., Durkin, K., Mok, P.L.H., Toseeb, U. & Botting, N. (2016). Health, employment and relationships: Correlates of personal wellbeing in young adults with and without a history of childhood language impairment. Social Science & Medicine, 160, pp. 20-28.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.