Vad vet du om språkstörning?

Datum: 12 October, 2020
Logopedi, Opinionsbildning

Den 16 oktober är det Developmental Language Disorder Awareness Day, med andra ord en dag för att uppmärksamma den vanliga men alltför okända funktionsnedsättningen utvecklingsrelaterad språkstörning. Man räknar med att ungefär 2 elever i en klass på 30 har en språkstörning som påverkar skolarbetet. Språkstörning kan innebära svårigheter både med språkförståelse och med uttrycksförmåga och den växer inte alltid bort – även vuxna personer kan ha språkstörning.

Organisationen RADLD har tagit fram informationsmaterial om språkstörning som finns tillgängligt på en mängd språk, bland annat arabiska, farsi och svenska.

Fler tips på information om språkstörning att dela vidare!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.