Vad gör en logoped på lärarutbildningen?

Åsa Otterbjörk jobbar på Umeå universitet med att utbilda och träna studenter på lärarhögskolans utbildningar i rösthälsa och röstanvändning. Lärare är en yrkesgrupp som är överrepresenterad bland personer som söker logoped till följd av yrkesrelaterade röstproblem. Det varierar över landet om och i vilken utsträckning förebyggande röstvård ingår som en del av lärarutbildningen, trots att … Continue reading Vad gör en logoped på lärarutbildningen?