Vad gör en logoped på lärarutbildningen?

Datum: 3 June, 2019
Logopedi

Åsa Otterbjörk jobbar på Umeå universitet med att utbilda och träna studenter på lärarhögskolans utbildningar i rösthälsa och röstanvändning.

Lärare är en yrkesgrupp som är överrepresenterad bland personer som söker logoped till följd av yrkesrelaterade röstproblem. Det varierar över landet om och i vilken utsträckning förebyggande röstvård ingår som en del av lärarutbildningen, trots att studier har visat att lärarens röstkvalitet kan påverka elevernas språkförståelse.

Bild: Emma Hanquist/FORM Nation

– Jag arbetar som logoped vid Umeå universitet. Jag tillhör institutionen för språkstudier där jag har anställning som adjunkt och undervisar på institutionens kurser. Huvuduppdraget kommer dock från Lärarhögskolan som erbjuder alla lärarstudenter utbildning om röstergonomi och röstens fysiologi, individuell bedömning samt vid behov träning av både tal och röst, säger Åsa Otterbjörk.

Logoped Åsa Otterbjörk, Umeå universitet (Foto: Elin Jälmbrant)

Lärarstudenterna får först en inledande föreläsning om hur de ska ta hand om sina röster så att de håller ett helt yrkesliv och för att deras röster ska fungera som ett riktigt bra arbetsverktyg kopplat till elevernas lärande. Sen får studenterna individuella röstlaborationer med inspelning av rösten och samtal med återkoppling på sitt röstbeteende och på sina frågor.

– Vi genomför även workshops med studenterna där de får uppmärksamma och variera sin röstteknik på olika sätt. Ofta finns inslag av att öka röststyrkan utan att anstränga och pressa rösten. De studenter som önskar röstträning eller uttalsträning kan boka in det hos oss logopeder när de vill under hela sin utbildning. Jag brukar ofta jobba med studenten i klassrum eftersom att det är i den miljön som rösten ska fungera sedan, berättar Åsa.

Skribent: Elin Jälmbrant

En version av artikeln finns publicerad i tidningen Logopeden nr 2 2019

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.