Vad är videomodellering?

Datum: 22 April, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Special Nest skriver om videomodellering: 

Logopeden och beteendeanalytikern Klara Schelvander Wenneborg använder videomodellering i sitt dagliga arbete. Hur fungerar det? Ett barn sitter på golvet och tittar på en videofilm där ett annat barn leker. Efter filmens slut får barnet leka med likadana leksaker och det visar sig att hen imiterar beteenden, yttranden och ljud som barnet på filmen gjorde. Detta är en förenklad beskrivning av en evidensbaserad metod som heter videomodellering och som har fått uppmärksamhet bland forskare och praktiker de senaste åren. Metoden går ut på att med hjälp av videosekvenser lära in färdigheter hos barn med autismspektrumtillstånd.

Fördelarna med videomodelleringsinsatser mot barn med autism är bland annat att många barn med autism har hög visuell förmåga och kan processa visuell information lättare än auditiv. En filmsnut kan ses flera gånger per dag under en period och blir ett slags visuellt stöd. Film är i sig uppmärksamhetsskapande och motivationshöjande.

Klara Schelvander Wenneborg:

– Filmen är tydligt avgränsad så barnet vet var det ska titta. Barnet har ju ofta massa möjligheter i sin vardag att observera beteenden hos andra barn som leker. Men då har man också massa distraherande stimuli runt omkring som avleder uppmärksamheten. En video skalar bort störningsmomenten, säger hon.

Hela artikeln

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.