Vad är förbundsmöte?

Datum: 25 March, 2020
Blogg, Fackligt

Slof är en medlemsförening vilket innebär att det är medlemmarna som tar beslut om mål och riktning för arbetet. Syftet med förbundsmötet är just medlemsinflytandet. Vid mötet rapporterar sittande styrelse hur de har förvaltat medlemmarnas förtroende gällande både ekonomi och övrig verksamhet. Den sittande styrelsen ger också förslag (propositioner) kring hur arbetet bör fortsätta under nästa treårsperiod och hur förbundets medel för att göra så bör fördelas.

Enskilda medlemmars förslag (motioner) behandlas också. Inför förbundsmötet ska styrelsen förse delegaterna, och därmed indirekt medlemmarna, med handlingar till mötet. Handlingarna innehåller den information och de underlag som behövs för att delegaterna ska kunna ta informerade beslut under mötesdagen. Eftersom det inte är möjligt att samla föreningens samtliga medlemmar representeras medlemmarna av 40 delegater som utses bland annat inom Slofs lokalföreningar.

Alla medlemmar i Slof har rätt att närvara vid förbundsmötet, men bara de 40 delegaterna har rätt att rösta. Delegaterna beslutar om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för de gångna tre åren. Vid mötet väljs också en ny styrelse som ansvarar för förbundets arbete under nästkommande tre år. Både förbundet och förbundsmötet styrs genom Slofs stadga. Den kan bara ändras av och vid förbundsmötet, men alla medlemmar har rätt att ta del av den och föreslå ändringar i den. Förbundets stadga hittar du här.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.