Utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser

Datum: 18 May, 2017
Övrigt

Regeringskansliet 16 mars: 

En väl utvecklad och fungerande samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är nödvändig för att barn och unga som är i behov av tidiga insatser från flera instanser ska få sina behov tillgodosedda. Regeringen ger därför Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra samverkan.

I IVO:s granskning av elevhälsan 2015 framkom brister i samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer, bland annat barn- och ungdomspsykiatrin. I utvecklingsarbetet om förbättrad samverkan ska relevanta myndigheter och ett urval av kommuner, landsting och enskilda huvudmän ingå. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med SKL, den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Friskolornas riksförbund med flera.

– Barn och unga i behov av stöd behöver ofta samordnade insatser från flera aktörer. Det här uppdraget ska sätta stopp för att barn och unga hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp de behöver för att olika verksamheter inte är koordinerade med varandra, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 januari 2021.

Vi har tidigare skrivit om samordnad individuell plan och om familjer som drunknar i byråkrati.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.