Uppsala kommun stänger kö till logopedutredning

Datum: 6 May, 2019
Logopedi
Uppsala kommun stänger kö till logopedutredning

Upsala Nya Tidning april 2019

Under ett år framåt kommer inga fler barn att ställas i kön till kommunens logopeder för utredning av språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter. Giggi Thomson är chef för utbildningsförvaltningen individstöd, där kommunens logopeder finns och hon menar att logopedutredningar inte är ett kommunalt uppdrag.

– Ingenstans i skollagen står det att kommunerna ska erbjuda sådan här verksamhet. Uppsala är den enda kommunen i länet som gör det, säger hon.

Kommunen inleder nu en diskussion med Region Uppsala med sikte på en ny samarbetsrutin. Behovet av logopedernas utredningar verkar vara betydande med tanke på nuvarande kötid, som är upp emot ett år. Kommunens bild är att det bara är de mest komplexa fallen som får hjälp via regionen.

–  Vi vill undvika att det skapas ett dike mellan kommunen och regionen, säger Giggi Thomson.

Hon menar vidare att köstoppet inte primärt motiveras av ekonomiska skäl.

– Att pausa handlar om att ta tag i den långa kön och invänta arbetsgruppens nya rutiner. Skolornas specialpedagoger ska ha kompetens för att kunna stödja de här barnen och ska även kunna utreda själva.
Som förälder kan man också söka sig till regionens länslogopeder eller till privata logopeder, säger Thomson.

Väntetiden för att få komma till regionens logopeder har tidigare varit lång, men idag har väntetiderna minskat och ligger på cirka tre månader, enligt Marianne Hultman, chef för länslogopedin. Regionens logopeder har tydliga kriterier för vilka remisser man hanterar och kommer att jobba på som vanligt.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.