Uppdaterade Nationella riktlinjer för Demens

Datum: 14 December, 2017
Logopedi

Socialstyrelsen har i dagarna publicerat en uppdaterad version av de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdomar. Riktlinjerna tar upp vikten av multiprofessionella team i arbetet med demenssjuka personer, men anger ingenstans hur det multiprofessionella teamet bör se ut och vilka kompetenser som är viktiga. Tyvärr finns inga skrivningar eller indikatorer kring språkförmåga, kommunikation, sväljning eller ätande med i riktlinjerna.

Svenska Logopedförbundet lämnade ett remissvar till Socialstyrelsen angående riktlinjerna i april 2017.

Socialstyrelsens nationella riktlinjern för vård och omsorg vid demenssjukdom

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.