Upp till två års väntetid i Region Jönköping

Datum: 4 September, 2022
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Jönköpingsposten 2022-09-04:

Brist på logopeder gör att barn riskerar att såväl misslyckas i skolan som att hamna i utanförskap och drabbas av psykisk ohälsa.

Skolbarn hamnar mellan stolarna

Det menar Logopedförbundet i Jönköpings län, som pekar på att både kommuner och regionen brister när det gäller adekvat stöd för barn med språkliga svårigheter.

Enligt Maria Svensson, vice ordförande i Logopedförbundet i Jönköpings län är väntetiden till logoped max 60 dagar för barn i förskoleåldern.

–Men om du går i skolan kan du få vänta i uppemot två år, säger Maria Svensson.

Ökat tryck på logopedmottagningarna

Anna Aronsson, ordförande i lokalföreningen, förklarar också att fler barn med misstänkta språkliga svårigheter nu fångas upp på Barnavårdscentralen än tidigare.

–Till följd av bristande resurser avslutas barnen från logopedmottagningen i samband med skolstart. Familjerna kan stå helt utan stöd från logoped, säger Anna Aronsson.

För få logopeder både i region och kommuner

Logopedförbundet i Jönköpings län har nyligen haft ett möte med kommun- och regionpolitiker där de har beskrivit problemet. Dels ligger Region Jönköping lågt när det gäller logopedbemanning i förhållande till befolkningsunderlaget jämfört med övriga Sverige, dels saknas kommunanställda logopeder i flera av länets kommuner, detta trots att forskning visar att samarbete mellan pedagoger och logopeder gör skillnad för elever med språkstörning.

Läs hela artikeln i Jönköpings-Posten!

Larmet: skolbarn kan tvingas vänta två år på hjälp (betalvägg)

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.