Underlätta kommunikation om våld och övergrepp

Datum: 22 January, 2018
Logopedi

Du har väl inte missat att temat för årets europeiska logopedidag (6 mars) är AKK?

Här är tips på hur underlätta kommunikation om våld och övergrepp:

Dubbelt utsatt är ett nu avslutat projekt om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. På hemsidan finns till exempel olika informationsmaterial, en genomgång av vokabulär för att prata om våld i nära relationer i sex olika symbolsystem för AKK, en rapport om framtagandet av 29 nya pictobilder på temat, samt ett Reda ut-häfte med tema våld.

Webplatsen Hedersförtryck har ett kommunikationsverktyg där man med emojis kan berätta om vad man varit med om. Vokabulären fokuserar på hedersrelaterat våld och förtryck och täcker känslor, familjemedlemmar, resor, bröllop, sexuella övergrepp, våld och könsstympning.

Bildsamt är ett pågående projekt från DART om bilder som stöd i samtal om våld. På hemsidan finns information om projektets bakgrund och metoder. När denna artikel skrivs finns ännu inget kommunikationsmaterial utlagt på hemsidan, men det ska enligt uppgift publiceras i februari 2018.

Verktyget Bildstöd kan användas för att skapa egna kommunikationsmaterial (kartor, scheman, informationsblad). Man kan också ta del av material som andra har skapat.

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.