Tre av tio strokepatienter får afasi

Datum: 18 May, 2022
Kompetensutveckling, Logopedi

Hjärt-Lungfonden, 2022-03-18:

Strokefallen minskar men andelen som drabbas av språkstörningen afasi efter insjuknande är fortfarande hög. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Upptäckten belyser vikten av att patienter med stroke får rätt vård och rehabilitering.

Kohortstudie om afasi vid stroke

I en ny studie från Lunds universitet deltog 308 patienter som vårdades för ischemisk förstagångsstroke vid Skånes universitetssjukhus i Lund 2017–2018. För att upptäcka eventuella förändringar i förekomst jämfördes dessa med strokedrabbade som vårdats på sjukhus 2005–2006.

Många får grav afasi

Studien visar visar att 30 procent av de som får ischemisk stroke drabbas av afasi. De som råkade ut för afasi i studien var generellt patienter som hade svårare former av stroke, var äldre och tillbringade längre tid på sjukhus. Forskarna kunde se att majoriteten av de drabbade fick en svår form av afasi. Rehabiliteringen av strokepatienter som drabbas av afasi går dessutom ofta sämre än för andra som fått en stroke. Trots att diagnostik och behandling av stroke utvecklats mycket de senaste decennierna ligger andelen patienter som får afasi på samma nivå som 2005–2006.

Vikten av logopediska insatser

– Våra resultat visar hur viktigt det är att kontrollera strokepatienters språkförmåga redan i den akuta fasen, så att de med afasi kan fångas upp och få bästa möjliga behandling, säger Angelina Grönberg, logoped och doktorand vid Lunds universitet.

Läs mer!

Grönberg, A., Henriksson, I., Stenman, M., & Lindgren, A. G. (2022). Incidence of aphasia in ischemic strokeNeuroepidemiology, 10.1159/000524206. Advance online publication. https://doi.org/10.1159/000524206

Läs också: 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.