Tre års väntetid på dyslexiutredning i Värmland

Datum: 4 July, 2024
Logopedi

SVT Nyheter Värmland 2024-07-02:

Madicken Källvik börjar i gymnasiet till hösten och behöver göra en dyslexiutredning. Eftersom väntetiden i nuläget är tre år behöver hon nu söka hjälp på annan ort.

Nästan 800 patienter i kö

Madicken är inte ensam. Totalt väntar 785 patienter på läs- och skrivutredning i Region Värmland. Den som som stått längst i kön har väntat sedan i mars 2021. Madicken använder nu möjligheten att fritt söka öppen specialistvård i landet vilket innebär att hon i dagarna gör dyslexi- och dyskalkyliutredning i Region Stockholm. Då får hennes familj dock bekosta resa och boende.

För få logopeder

Sophia Edelbring Sjödin är enhetschef vid logopedenheten i Region Värmland. Hon anser att det behövs fler logopeder i regionen och menar att Region Värmland absolut inte har gjort tillräckligt för att möta behoven.

Dyslexiutredningar ingår inte i vårdgarantin

Eftersom logopedisk läs- och skrivutredning inte omfattas av vårdgarantin, är det upp till varje region att besluta om och hur en sådan ska genomföras. Helene Kindstedt på Dyslexiförbundet menar dock att en logopedutredning är av avgörande betydelse för individer med läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer!

SVT: Tre års väntetid på dyslexiutredning

Läs också:

Logopeden.se har återkommande rapporterat om problemen med långa köer i Region Värmland, som för övrigt har sämst logopedtäthet i landet.

Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.