Trans och röstlogopedi

Datum: 14 August, 2018
Logopedi

Pressmeddelande Karolinska Universitetssjukhuset 2 augusti:

Karolinska Universitetssjukhuset är tillsammans med Karolinska Institutet världsledande inom forskning och behandling av personer med könsdysfori. Det multiprofessionella genderteamet ANOVA utreder och behandlar personer med könsdysfori. Röstbehandling hos logoped kan bidra till att lindra könsdysfori och öka det psykiska välbefinnandet hos transpersoner. Behandlingen inkluderar vanligen övningar för att anpassa tonhöjd, intonation, röstkvalitet och resonans och kräver mycket träning.

“Det övergripande syftet med röstbehandling är att hjälpa individen att anpassa sin röst och kommunikation på ett sätt som känns både säkert och naturligt. Det resulterar i ett kommunikationsmönster som gör att personen kan känna sig trygg med sin röst i relation till sin könsidentitet och som stärker självkänslan” säger Ulrika Nygren, funktionsenhetschef för vuxenlogopedi vid Karolinska Universitetssjukhuset och adjungerad universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet (Ulrika disputerade 2014 med avhandlingen Effects of increased level of androgens on voice and vocal folds in women with congenital adrenal hyperplasia and female-to-male transsexual persons)

Läs hela pressmeddelandet

Läs också

http://logopeden.se/2017/07/29/farsk-artikel-om-rostbehandling-for-transpersoner/

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.