Träna ordförråd med ungdomar

Datum: 8 May, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Sedan tidigare finns det en del belägg för att logopedbehandling inriktad på ordförråd är effektivt. Dock har evidensen varit bristande för insater riktade till ungdomar. En färsk artikel ger stöd för att fokuserad ordförrådsträning kan ha effekt även för äldre barn/ungdomar.

Deltagarna i studien var 35 barn mellan 12 och 14 år. De deltog i ett 10 veckors interventionsprogram i små grupper med fokus på “cross-curriculum words”. I behandlingen fokuserades både semantiska och fonologiska aspekter av målorden och deltagarna fick använda orden i många olika sammanhang. Behandlingen utfördes av en logoped och studiens design var robust.

Det bästa av allt är att hela behandlingsupplägget och utfallsmått är tillgängliga på nätet!

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.