Träffa en styrelseledamot

Datum: 6 April, 2020
Blogg, Fackligt

Den 15 maj 2020 är det Förbundsmöte i Stockholm. Förbundsmötet är Svenska Logopedförbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Vid förbundsmötet rapporterar sittande styrelse av mandatperiodens arbete. Inriktningen på förbundets arbete under de nästkommande tre åren och budget för detta beslutas. Styrelse för kommande mandatperiod väljs.

Hej Kristina Hammar!

Du är med i Slofs styrelse, vilken är din roll? Jag är kommunikationsansvarig för extern kommunikation (redigerar bland annat vår hemsida logopedforbundet.se och uppdaterar sociala medier). Är också en del av fokus- gruppen funktionshindersområdet.

Varför sökte du till styrelsen? Jag hade tidigare suttit i Sloss styrelse som studentrepresentant i Slof och då tagit del av styrelsearbetet på nära håll. Tyckte att uppdraget verkade spännande: möjlighet att påverka, möjlighet att arbeta för logopedin och för logopeder, nya kontakter inom det logopediska, nya sammanhang.

Hur mycket tid tar uppdraget? Det är till stor del upp till mig! Det finns alltid mycket att göra, men med arbete, studier och familj har jag såklart även annat i mitt liv som tar tid. Uppdraget är ideellt och det som förväntas av en är att delta på styrelsemöten (vi har både live-möten i Stockholm och telefonmöten), att bevaka och svara på sin Logopedförbundet-mail, att ta initiativ inom ramen för ens uppdrag i styrelsen, där mina uppdrag ligger inom extern kommunikation och fokusgruppen funk- tionshindersområdet. Utöver detta går det såklart att enga- gera sig i mer än ovan.

Vad är roligast? Styrelsemötena i Stockholm är roliga, givande och inten- siva. Då åker ca 12 logopeder från hela Sverige till SRAT:s kontor i Stockholm. Mellan klockan 9.30 och 16.00 sitter vi runt ett avlångt bord, diskuterar engagerat och beslutar i frågor som bland annat rör logopedi, förbundet, påverkans- arbete samt konferenser.

Vad har du för vision för logopedin? Att logopeder ska vara en självklar del av skolan, en självklar del inom kommunala verksamheter så som dagliga verk- samheter och boenden inom ramen för LSS samt vara en självklar del inom äldreomsorgen. Det vill säga att vi logopeder ska finnas där vi behövs, föra våra patienter, elevers och brukares skull. Jag önskar också att människor i Sverige ska veta vad logopeder arbetar med, så att de vet var de ska söka hjälp om de får problem med kommunikation, språk, tal, röst eller sväljning. Att det internationella samarbete Logopedförbundet har inom paraplyorganisationen CPLOL ska fortsätta att utvecklas och gynna medlemmarna ännu tydligare.

Stina Lindqvist

(intervjun hämtad ur tidningen Logopeden, nummer 4 2019, som du hittar i sin helhet här.)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.