Tips vid flerspråkighet

Datum: 7 June, 2021
Internationellt, Övrigt

PEaCH – Preserving and promoting Europe’s cultural and linguistic heritage through empowerment of bilingual children and families – är ett EU-projekt som syftar till att stötta vårdnadshavare och lärare när det gäller flerspråkig språkutveckling.

Projektets målsättning är att stärka möjligheterna både att tillägna sig och att bevara flera språk med fokus på de 24 språken inom EU genom att ge råd till föräldrar hur man använder sitt modersmål, öka medvetenhet och kunskap om flerspråkighet hos lärare och pedagoger och att skapa ett nätverk av ambassadörer i form av lärare, tolkar, logopeder med flera som har möjlighet att stötta flerspråkiga familjer.

På PEaCH:s hemsida kan man söka resurser utifrån barnets ålder och aktuellt språk (materialbanken är under uppbyggnad).

På projektets hemsida finns i nuläget resurser på bland annat engelska och spanska. Målet är att ha material tillgängligt på samtliga 24 språk i EU.

PEaCH-ambassadörer finns i de flesta EU-länder, inklusive Sverige.

Till PEaCH:s hemsida

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.