Tillgänglig kommuninformation behövs!

Datum: 13 November, 2017
Opinionsbildning

Computer Sweden 6 november:

Kommunernas e-tjänster är dåligt anpassade till personer som har svårt att läsa och förstå samhällsinformation, trots att lagen säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Susanna Laurin är VD på Funka och skriver i sitt debattinlägg att få kommuner har samma höga ambitionsnivå vad gäller tillgänglighetsaspekter som när det gäller e-tjänster och funktionalitet. Frågan om tillgängligheten på webbplatser är mer aktuell än någonsin i och med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv som träder i kraft den 23 september 2018.

Enligt OECD har en fjärdedel av alla vuxna svenskar svårt att läsa och ta till sig information från dagstidningar eller offentlig sektor. Svårigheterna kan exempelvis bero på dyslexi, koncentrationssvårigheter, utvecklingsstörning eller att personen har annat modersmål än svenska.

Funkas årliga undersökning visar att endast 10 procent av kommunerna undersöker om besökarna förstår informationen på hemsidan och bara en enda kommun svarade att de arbetar strukturerat med rörlig bild, trots att forskning visar att bild och ljud är mycket effektiva sätt att nå personer som har svårt att läsa. När det gäller personer med annan modersmål, hänvisar 60 procent av kommunerna till verktyg för automatisk översättning, trots att forskning visar att översättningarna sällan blir bra. Det skapar risk för missförstånd och osäkerhet om informationen verkligen är korrekt. Närmare 70 procent av de svarande kommunerna erbjuder automatisk uppläsning av innehållet på webbplatsen, men ett svårt innehåll är lika svårt även i uppläst form.

Enligt Susanna Laurin har utvecklingen gått mycket långsamt sedan Funkas första undersökning 2006 och i vissa aspekter ser resultatet exakt likadant ut idag drygt 10 år senare.

Läs hela debattinlägget!

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.