Tillgång och efterfrågan på logopeder

Datum: 28 March, 2021
Fackligt, Logopedi

Socialstyrelsen februari 2021:

I det nationella planeringsstödet sammanfattas tillgång och efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Logopeder ökar i förhållande till befolkningen men sorgligt nog toppar vi sjukskrivningsligan.

Logopeder ökar i förhållande till befolkningen

Statistiken är hämtad från 2018 (se även tidigare inlägg på Logopeden.se om logopedstatistik) och visar att det då fanns över 2 800 utfärdade logopedlegitimationer, och 2 500 logopeder under 65 år. En majoritet av dessa var sysselsatta och 78 % arbetade inom hälso- och sjukvård. Mellan 2014 och 2018 ökade andelen logopeder i förhållande till befolkningen med 8 %. Man pekar på att logopedtillgången är ojämn och betydligt bättre på till exempel Gotland jämfört med i Region Kalmar.

…i Gotlands län fanns nästan tre gånger så många logopeder som i Kalmar län.

Socialstyrelsen, 2020

Det relativa antalet sysselsatta logopeder i offentlig sektor ökade mellan 2014 och 2018, samtidigt som det minskade inom den privata. En spekulation från min sida är att detta åtminstone delvis återspeglar att en del privata verksamheter inom vårdval logopedi i Region Stockholm lade ner eller bantade sin verksamhet under denna tidsperiod. Bland logopeder, liksom arbetsterapeuter, dietister, receptarier och tandhygienister utgjorde kvinnorna mer än 90 procent av de sysselsatta. Medelåldern var 40 år bland sysselsatta logopeder.

Drygt hälften av regionerna bedömer att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på logopeder medan 7 regioner rapporterar brist.

Tabell över tillgång och efterfrågan på olika yrken.
13 av 21 regioner bedömer att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på logopeder. (Socialstyrelsen, 2020)

Fler legitimationer men färre examina

Fler logopedlegitimationer utfärdades 2015-2019 jämfört med föregående tidsperiod, men antalet avlagda examina minskade. Söktrycket inför höstterminen 2020 var lågt (1,3), medan utbildningarna till läkare, dietist och fysioterapeut hade minst 5 förstahandssökande för varje antagen. Psykologutbildningen hade högst söktryck (10,3). Den genomsnittliga frekvensen för logopedexamen var 78 % (det genomsnittliga antalet som avlade en examen inom utbildningens längd + tre år).

Sjukskrivningar: logopeder i topp

Högst andel sjukskrivna återfanns sorgligt nog bland logopeder (17 %) och barnmorskor (16 %). Rapporten nämner dock att i relativt små yrkesgrupper får enstaka fall en större påverkan på siffrorna än i en större yrkesgrupp.

Covid-19 och kompetensförsörjning

Årets rapport tar även upp covid-19-pandemins påverkan på kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

Läs hela rapporten!

Signe Tonér, Logopeden

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.