Tidig upptäckt – tidiga insatser

Datum: 7 March, 2023
Logopedi

VG-region.se 2023-02-22:

Samverkan för tidig upptäckt och tidiga insatser

Skaraborgs sjukhus deltar i pilotprojektet Tidig upptäckt – tidiga insatser Skaraborg Skövde som syftar till att stötta barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser i åldrarna 0-5 år. Syftet är att förbättra möjligheterna till mer samlade insatser än vad som erbjuds idag. I begreppet utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser ingår bland annat intellektuell funktionsnedsättning autism, språkstörning och adhd.

-Om barns svårigheter kan hanteras på rätt sätt tidigt skapar det bättre förutsättningar för både hälsa och utveckling under uppväxtåren. Det kan också antas ge möjligheter till bättre livskvalitet, minskad sjuklighet och positivt föräldraskap, säger projektledaren Hanna Brunskog, barnsjuksköterska vid barn- och ungdomsmedicin (BUM) Skaraborgs sjukhus.

Essencetanken och teamsamverkan

I projektet startas så kallade Småbarnteam där professioner från olika enheter, bland annat logopedmottagning, barnhälsovård, barn-och ungdomspsykiatri, förskola och socialtjänst samverkar för att göra en kartläggning av barnens styrkor och svårigheter.

-Istället för att slussas runt till olika vårdenheter leder den här samverkan till en sammanhållen vårdprocess. Vi ser hela barnet med familj och skapar goda förutsättningar för en bättre framtid med ökad livskvalitet för barnet och familjen i hemmet, på förskolan och i skolan, säger Hanna Brunskog som också menar att samarbetsformen leder till kompetenshöjning och stöttning mellan professioner.

Bakgrund

År 2019 påtalades ett behöv av tidig upptäckt av autismspektrumtillstånd för att förhindra att de tidiga insatser som är av vikt för denna specifika målgrupp blir försenade. Det framkom senare att alla barn 0-5 år med utvecklingsrelaterade svårigheter behöver tidigare upptäckt och insatser.

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.