Team för barn med komplexa behov

Datum: 27 June, 2022
Logopedi

Dagens Medicin 2022-06-23:

Familjecentralen Vilgot i Ludvika har startat ett barnhälsoteam i syfte att tidigt upptäcka barn i åldrarna 2 till 5 år med komplexa behov.

Pilotprojekt permanentades och har fått spridning

Målsättningen är att barn ska kunna få rätt stödinsatser för att förebygga ohälsa längre fram i livet. Teamet, som består av psykolog, sjuksköterska, läkare, logoped, chefer för barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och förskolorna i Ludvika kommun, startade som ett pilotprojekt 2017 och är idag en etablerad verksamhet i Region Dalarna. Hösten 2021 startade ytterligare ett barnhälsoteam i Dalarna och ytterligare två eller tre planeras starta under 2022.

Inget utredande uppdrag

De flesta barn som blir aktuella i teamet fångas upp inom barnhälsovården eller i förskolan. Det kan handla om tecken på språkliga svårigheter, problem med samspel, motorik eller lekförmåga. Teamet har inte något utredande uppdrag och teamet jobbar med det man ser, utan att fokusera på eventuella diagnoser.

– I en del fall är det familjens sammanhang eller situation som påverkar barnets utveckling. Då kan vi behöva hjälpa familjen med rätt stöd, för att på så vis hjälpa barnet, säger Ann-Christine Witteberg Rasck. 

Kortare remissvägar

Barnhälsoteamets arbete har följts upp genom intervjuer med vårdnadshavare och enkäter till personal. Resultaten tyder på att teamet har bidragit till en större helhetssyn över barnets mående och utveckling. Arbetet har också lett till kortare remissvägar och tidigare insatser.

Läs hela artikeln!

Nytt team hjälper barn med komplexa behov

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.