Tassels i Sverige

Datum: 14 June, 2015
Övrigt

Artikel i GP om utvecklingen av Tassels på svenska

Britt Nedestam vill introducera ett nytt teckenspråk i Sverige som ska hjälpa personer med flerfunktionsnedsättning.Det taktila teckenspråk som redan finns i Sverige är utformat för normalbegåvade och inte för personer på tidig kommunikativ nivå. Den största skillnaden är det så kallade kontakttecknet som inleder alla tecken och tydligt visar att kommunikationen börjar. Samtidigt som man säger namnet på personen läggs händerna på personens axlar för att sedan dras nerför armarna ut till händerna. Personens händer placeras sedan över ens egna så att han eller hon när som helst kan välja att ta bort dem.

En annan skillnad är att tecknen kan anpassas till individen. En person som till exempel inte kan röra en arm kan istället göra tecken bara med den andra.

Britt Nedestam hoppas att Tassels ska göra vardagen mer begriplig för dem som har särskilda behov.

– Det är som när man är i ett annat land och inte kan språket, man känner sig utsatt. Så är det för de här barnen varje dag.

Britt Nedestam har fått stipendium för att få jobba vidare med den svenska versionen av Tassels.

Mer om Tassels via Communications Matters hemsida

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.