Tala så det hörs

Datum: 20 April, 2023
Logopedi

Senioren, 2023-04-16:

Tidningen Senioren publicerade nyligen ett reportage om ett pågående forskningsprojekt om den åldrande rösten, lett av professor och logoped Viveka Lyberg Åhlander.

Startpunkten för projektet var en stor enkätstudie som visade att det finns ett påtagligt behov av att ta reda på mer om hur friska äldre röster fungerar. Studien visade att särskilt äldre kvinnor upplever röstproblem och Viveka Lyberg Åhlander skulle gärna se att screening av rösten skulle ingå vid hälsoundersökningar. Försämrad rösthälsa kan medföra att äldre personer drar sig undan sociala aktiviteter och föreningsliv vilket i förlängningen riskerar att påverka deras välmående.

Lyberg Åhlander menar att det är angeläget att sprida kunskap om den åldrande rösten och undersöka vad som kan göras för att bevara en god röstkapacitet. I studien ingår intervjuer med äldre personer om rösten, röstmätningar och stämbandsundersökningar hos äldre friska kvinnor och män. Man kommer också att studera hur röstkapaciteten kan bevaras långt upp i åldrarna.

Läs mer!

Tala så det hörs


DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.