World Voice Day 2016

Bidra till svensk forskning om barn med språkstörning!

Lovisa Elm, logoped och doktorand vid Linköpings universitet, undersöker relationen mellan språklig förmåga i vardagen och logopedisk intervention för barn med språkstörning. Är du logoped och möter barn med språkstörning...

Svensk studie om logopeders kännedom om Best Practice vid afasi

Kompetensutveckling | 11 June, 2021
I slutet av förra året skrev vi om en magisteruppsats från Umeå universitet där Klara Persson och Rut Bråndal undersökte 109 svenska neurologopeders kännedom och tillämpning av de kliniska rekommendationerna Best...

Rädda språkförskolorna

Altinget.se 2021-06-08: Svenska Logopedförbundet, forskare och intresseorganisationer uppmanar till omtag vad gäller språkförskolor. Idag finns det 34 språkförskolor på 26 orter i Sverige men flera kommuner har beslutat att dra...

Språkförskola i Stockholm hotas av indragna resurser

Logopedi | 7 June, 2021
Sveriges Radio P4 Stockholm; Sveriges Television; logopeden.se: Eskil är fem år och går på Vårängens språkförskola i Huddinge söder om Stockholm. Förskolan drivs som ett samarbete mellan en förskolekoncern och...

Tips vid flerspråkighet

Internationellt, Övrigt | 7 June, 2021
PEaCH - Preserving and promoting Europe’s cultural and linguistic heritage through empowerment of bilingual children and families - är ett EU-projekt som syftar till att stötta vårdnadshavare och lärare när...

Standard för kommunikationshjälpmedel

Fackligt, Logopedi | 4 June, 2021
Tidningen Logopeden nr 2 2021: Svenska institutet för standarder (SiS) har sedan i höstas en ny arbetsgrupp för att ta fram en standard för dynamiska kommunikationshjälpmedel. Arbetet beräknas pågå under ett...

Nya internationella riktlinjer

Tidningen Logopeden nr 2 2021: Logopediska riktlinjer för dystrofia myotonica typ 1 och kliniska riktlinjer för ögonstyrning för personer med cerebral pares finns nu tillgängliga. Dystrofia myotonica typ 1 Nya...

Föräldraperspektiv på tidiga insatser

Kompetensutveckling, Logopedi | 2 June, 2021
Vi har tidigare skrivit om Anna Fäldts doktorsavhandling om tidiga insatser. En av delstudierna är en kvalitativ undersökning av föräldrarnas upplevelse av att delta i interventionen KOMiTID, som ingår i...

Dysfagiutbildning på SÄBO

Kompetensutveckling, Logopedi | 1 June, 2021
Tidningen Logopeden nr 2 2021: I det senaste numret av tidningen Logopeden publicerar vi en vetenskaplig artikel av Aia Altayyar, som har undersökt effekten av en webbutbildning om sväljsvårigheter/dysfagi för...

Färsk forskningsöversikt om språkförståelse i skolåldern

Kompetensutveckling, Logopedi | 28 May, 2021
Sirpa Tarvainen, som förra året publicerade en forskningsöversikt om intervention vid nedsatt språkförståelse till barn i åldrarna 1-8 år följer nu upp den förra studien med att undersöka insatser till...

Neurorapporten 2021

Logopedi, Opinionsbildning | 28 May, 2021
Neuro.se, maj 2021 Nu är Neurorapporten 2021 här! Rapporten bygger på tusentals enkätsvar från Neuros medlemmar om deras erfarenheter och behov av neurologisk rehabilitering och om förutsättningarna för funktionsuppehållande träning....

ESLA: europeiskt logopedsamarbete

Fackligt, Internationellt, Logopedi | 28 May, 2021
Logopeden nr 2 2021: Den europeiska samarbetsorganisationen för logopedförbund nylanserades i samband med årets europeiska logopedidag den 6 mars. Organisationen tidigare känd under namnet CPLOL går numera under namnet ESLA – European Speech and Language Therapy Association....

Svensk studie om berättande vid ADHD

Kompetensutveckling, Logopedi | 25 May, 2021
Förra året publicerades en artikel om effekter av bildstöd vid återberättande hos ungdomar med ADHD. Bakom studien står Anna Bergman, logoped, och Anna Eva Hallin, logoped och forskare, känd för...

Besparingar oroar afasiförening

Logopedi, Opinionsbildning | 24 May, 2021
Allehanda.se 2021-05-22: Örnsköldsviks Afasiförening skriver en insändare med anledning av besparingar inom Örnsköldsviks sjukhus när det gäller strokepatienter. Man skriver bland annat: "Behovet av att snabbt identifiera om en patient...

Fysisk guidning vid ätsvårigheter

Kompetensutveckling, Logopedi | 20 May, 2021
I höstas kom en systematisk översiktsartikel av Rubio, McMahon och Volkert. Författarna har gått igenom tidigare studier vad gäller användning av fysisk prompting för att guida barn med ätsvårigheter att...

Ät- och sväljsvårigheter under och efter covid-19

Logopedi | 19 May, 2021
Svenska Logopedförbundet 2021-05-07: Sväljsvårigheter under och efter covid-19 är vanligare än man kan tro - speciellt hos äldre. Nu finns en ny broschyr riktad till personal inom äldrevården, fri att...

Logopedi och ungdomsbrottslingar?

Kompetensutveckling, Logopedi | 17 May, 2021
Ungdomsbrottslingar är en marginaliserad och sårbar grupp med förhöjd risk för utvecklingsrelaterad språkstörning (DLD). Tidigare preliminära resultat har visat att logopedbehandling kan vara gynnsamt för målgruppen men kunskapen om effektiviteten...

Hetaste forskningsfrågorna om postcovid

Logopedi | 14 May, 2021
Dagens Medicin 2021-05-10; SBU 2021-05-10: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) släpper en tio-i-topp-lista över de mest angelägna forskningsfrågorna när det gäller långvariga symptom efter covid-19-sjukdom. Patienter, vårdpersonal...

Biofeedback vid dysfagi hos patienter med Parkinsons sjukdom

Logopedi | 12 May, 2021
Nyligen publicerades en forskningsöversikt avseende biofeedback i behandling av dysfagi vid Parkinsons sjukdom i tidskriften Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Bakom studien står Irene Battel med kollegor. Översikten omfattade...

God och nära vård för barn och unga

Övrigt | 5 May, 2021
Regeringen 2021-05-04: Den 4 maj tog socialminister Lena Hallengren emot ett delbetänkande från utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Nu går delbetänkandet ut på remiss....
1 2 3 41