CPLOL uppmärksammar World Refugee Day 20 Juni

Om afasi i Nyhetsmorgon

Övrigt | 3 April, 2024
Vi har tidigare tipsat om tidningsartiklar och radioinslag om Linda som drabbades av stroke och afasi i samband med sin förlossning. Nyligen medverkade Linda och hennes man Johan i TV4...

Värlsautismdagen!

Kompetensutveckling, Logopedi | 2 April, 2024
2 april varje år inträffar Världsautismdagen - en världsdag instiftad av FN (Förenta Nationerna) för att uppmärksamma autism runt om i världen. Vi passar därför på att ge lästips på...

Uppdaterade riktlinjer för autism och adhd

Logopedi | 29 March, 2024
Socialstyrelsen 2024-02-19: Socialstyrelsen har nyligen publicerat uppdaterade nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med adhd och autism. Liksom tidigare ligger fokus på tidiga insatser och individanpassad diagnostik. Uppdatering...

Att strunta i barnen är ett aktivt politiskt val

Opinionsbildning | 21 March, 2024
Aftonbladet 2024-03-14; 2024-03-18: "Vi vet vad som skulle få fler barn att klara skolan, språket och livet, men väljer att inte göra det." Det skriver Marika Lindgren Åsbrink på Aftonbladet...

Logoped: ett framtidsyrke?

Fackligt | 18 March, 2024
Saco, mars 2024: I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal av deras akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Prognoserna presenteras...

Akademikeralliansen: Värdesätt akademiker i kommuner och regioner!

Fackligt, Opinionsbildning | 15 March, 2024
Dagens Samhälle 2023-03-12: Nu förhandlas villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Akademikeralliansens 16 medlemsförbund menar att arbetsgivare måste erbjuda en hållbar arbetsmiljö och...

Logoped på BVC i Geneta

Fackligt, Logopedi | 13 March, 2024
SVT Nyheter Södertälje 2024-03-13: På logopedmottagningen på Södertälje sjukhus var det många barn med språkstörning som uteblev från sina tider. Nu testar man ett nytt arbetssätt som har vänt utvecklingen....

Ny utredning om elevhälsan

Logopedi | 13 March, 2024
Regeringen, 2024-03-12; Logopeden.se 2024-03-13: Regeringen tillsätter nu en ny utredning om att förbättra elevhälsan mot bakgrund av att dagens elevhälsa inte räcker till. Relevanta stödinsatser sätts ofta in alldeles för...

Var bor Sveriges logopeder?

Logopedi | 13 March, 2024
Dagens Medicin 2024-03-12: I Sverige finns 3040 legitimerade logopeder födda 1956 eller senare. Dagens Medicin har kartlagt var logopederna är bosatta. Dagens Medicin har undersökt vårdprofessioners spridning över landet. Hälften...

Lex Maria i Dalarna

Logopedi | 10 March, 2024
Region Dalarna 2024-03-06: Bristfällig överrapportering mellan avdelningar medförde att en patient med sväljsvårigheter/dysfagi inte fick anpassad kost hela vårdttiden. Bristen på anpassning kan ha bidragit till lunginflammation som ledde till...

Om vårdval i Region Stockholm

Fackligt, Logopedi | 7 March, 2024
Läkartidningen 2023-06-07; Tidningen Näringslivet 2024-02-06: I somras kom beskedet att flera av vårdvalen i Region Stockholm skulle stöpas om - och vissa skrotas helt. Vårdföretagare är kritiska. Region Stockholm har...

Europeiska logopedidagen: röstergonomi inom Svenska kyrkan

Tidningen Ducatus 2024-03-05: Specialistlogoped Karin Huss, Logopedkliniken Danderyds sjukhus, medverkar i ett reportage i Ducatus, som är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations tidning. Karin Huss vision är att röstergonomi ska ingå i...

Logopeder om klämmisar

Logopedi | 6 March, 2024
SVT Nyheter Örebro 2024-02-15: Carina Hollanti jobbar som logoped på Karlskoga lasarett och medverkar i ett tv-inslag om klämmisar. Det är inte att man ger klämmisar, utan hur, menar Hollanti....

Europeiska logopedidagen: logopeder i barnhälsovården

Logopedi | 5 March, 2024
Region Örebro län 2023-03-05: Region Örebro län uppmärksammar den europeiska logopedidagen den 6 mars i ett pressmeddelande där logopeden Johanna Karlhager intervjuas. Temat för årets logopedidag är samarbete med andra...

Diagnosrekommendationer för barn med ätsvårigheter

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 March, 2024
Logopeden nr 1 2024: Logopeder som arbetar med barn med ätsvårigheter har i flera år saknat adekvata diagnoser och diagnoskoder för att tydligt beskriva ätsvårigheterna. Nu har logopeder inom det...

Europeiska logopedidagen: nytt informationsmaterial

Inför årets europeiska logopedidag den 6 mars är det hög tid att planera för lokala insatser för att synliggöra logopedprofessionen och vad logopeder kan bidra med. Årets tema är logopeders...

Europeiska logopedidagen 2024: seminarium i Bryssel!

Logopedförbundet; ESLA Den 6 mars uppmärksammas logopedi av logopedförbund i hela EU. Samarbetsorganisationen ESLA anordnar ett seminarium i Europaparlamentet för att belysa logopeders viktiga roll. Temat för 2024 års europeiska...

Logopeder med chefsuppdrag

Fackligt | 13 February, 2024
Tidningen Logopeden nr 4 2023: Vi möter tre logopeder med olika typer av chefsroller. Julia Labba är biträdande rektor, Katarina Warming arbetar som chef inom BUP och Mimmi Gellerstedt är...

Remeo hotas av nedläggning

Logopedi | 8 February, 2024
Remeo 2024-02-07: Akutsjukhusen i Region Stockholm har utan förvarning slutat remittera patienter till Remeo. Detta innebär att verksamheten nu är akut nedläggningshotad. Högspecialiserad och kostnadseffektiv intensivvårdsrehabilitering Remeo bedriver internationellt ledande...

Mer om rehabilitering vid afasi i Region Jönköping

Fackligt, Logopedi | 30 January, 2024
Jönköpings-Posten 2024-01-29: Reportaget om Linda som upplever otillräckligt stöd vad gäller rehabiliteringen, inte minst vad gäller logopedinsatser, följs upp bland annat genom att Logopedförbundet Jönköpings läns ordförande Anna Aronsson uttalar...
1 2 3 52