Uppdatering: ansträngd situation i Umeå

Koppling sömn-språkutveckling hos barn med utvecklingsavvikelser

Kompetensutveckling | 15 December, 2020
I en studie som publicerades i början av året undersökte man eventuella kopplingar mellan sömnsvårigheter och avvikande språkutveckling hos barn med Downs syndrom, fragilt X-syndrom och Williams syndrom (D'Souza et...

Forskningsöversikt om AKK och språkförståelse

Kompetensutveckling, Logopedi | 10 December, 2020
Tidigare i höstas publicerades en forskningsöversikt där Shakila Dada med kollegor (Dada et al., 2020) har sammanställt och granskat studier som har undersökt effekter av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)...

ESD-team i Sörmland

Logopedi | 9 December, 2020
Region Sörmland 2020-11-27: Region Sörmland sjösätter flera team för att arbeta med rehabilitering av medicinskt färdigbehandlade patienter som har milda till måttliga funktionshinder efter stroke. Strokeenheten på Nyköpings lasarett startar...

Komplexa ordflödesuppgifter svåra för personer med Parkinsons sjukdom

Kompetensutveckling, Logopedi | 8 December, 2020
Personer med Parkinsons sjukdom har ofta ordfinnandesvårigheter. I sitt masterarbete från 2019 fann Eli Hedman att det framför allt är mer komplexa ordflödesuppgifter som är svåra för patientgruppen och att det finns...

Direkt intervention kan vara effektivt för att stärka språkförståelse

Logopedi | 7 December, 2020
I somras publicerades en forskningsöversikt om intervention vid nedsatt språkförståelse, författad av Sirpa Tarvainen med kollegor. Forskarna har granskat interventioner vid språkstörning/ språksvårigheter riktade till barn i åldrarna 1-8 år....

Essence-mottagning i Västerbotten

Logopedi | 4 December, 2020
Region Västerbotten 2020-11-30: Även Västerbotten har startat ett multidisciplinärt team för att effektivisera omhändertagandet av barn med sammansatt problematik. Essence är en akronym som står för Early Symptomatic Syndromes Eliciting...

En mer likvärdig skola – för vem?

Opinionsbildning | 2 December, 2020
Regeringen tillsatte 2018 en utredning (den så kallade Åstrandutredningen) som skulle analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet var att öka...

Logoped på folkhögskola

Logopedi | 2 December, 2020
Logopeden nr 4 2020: Ulrika Tajthy är logoped och kursföreståndare på afasilinjen på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg, där hon arbetar i gränslandet mellan medicin och humaniora.  En längre version av intervjun med Ulrika kan du läsa...

Röstråd vid covid-19

Logopedi | 28 November, 2020
Svenska Logopedförbundet 2020-11-26: Som en följd av covid-19 kan du uppleva tillfälliga förändringar i hur din röst låter, hur bekväm rösten känns att använda och hur mycket du måste anstränga...

Nytt forskningsprojekt om lexikal utveckling och gestutveckling

Kompetensutveckling | 26 November, 2020
I projektet under ledning av Christina Samuelsson, professor vid Linköpings universitet och vid Karolinska institutet vill man dels kartlägga tidig utveckling av ordförråd och gester hos barn med typisk språkutveckling,...

ESSENCE-inspirerad mottagning öppnar i Västmanland

Logopedi | 25 November, 2020
SVT 2020-11-20: (Bild: Wikimedia Commons) Tidiga insatser och teamarbete I början av november togs de första barnen emot på den nya mottagningen belägen i Västerås. Initiativet kommer från professionen och...

Forskning: bristande digital tillgänglighet

Kompetensutveckling | 25 November, 2020
Nyligen skrev Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Afasiförbundet ett debattinlägg med rubriken Det är dags att bryta det digitala utanförskapet. Samma tema är i fokus för en doktorsavhandling från KTH från...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Övrigt | 24 November, 2020
I april kom det närmare 500 sidor långa huvudbetänkandet inom utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. I utredningens ursprungliga direktiv anges bland annat att man ska redovisa vad...

Ett nationellt system för kunskapsbaserad vård

Övrigt | 23 November, 2020
Regeringen.se; Svenska Logopedförbundet Regeringen tillsatte 2018 en utredning om genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Detta utifrån att man såg ett behov av att förbättra förutsättningarna för...

Logopeder hjälper covidpatienter

Logopedi | 23 November, 2020
P4 Norrbotten 2020-07-14: Sent omsider, men coronafrågan är ju tyvärr fortfarande aktuell, uppmärksammar vi och Sveriges Radio P4 Norrbotten logopedernas viktiga roll i rehabilitering av covidpatienter efter respiratorvård.

Lästips: huvud-halscancer

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 November, 2020
Logopeden.se 2020-11-18, Nationellt vårdprogram huvud-halscancer: Logopeder utreder och behandlar svårigheter med kommunikation, språk, tal, läsning, skrivning, matematik, röst, munmotorik samt ät- och sväljförmåga. Röst, tal samt ät- och sväljförmåga är...

Statistik behövs om elever med funktionsnedsättning

Övrigt | 13 November, 2020
Dagens Samhälle 2020-11-05 För att kunna följa upp stödinsatser för elever med funktionsnedsättningar behövs statistik. Det menar Malin Ekman Aldén och Fredrik Malmberg, generaldirektörer på Myndigheten för delaktighet respektive Specialpedagogiska...

DIY: Språkträningsmaterial

Övrigt | 13 November, 2020
I Logopedförbundets yrkesforum har det under lång tid delats tips och material kring hur man kan stimulera olika aspekter av språkförmågan. När nu Logopedforum skrotas vid årsskiftet passar vi på...

Best practice vid afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 11 November, 2020
Kliniska rekommendationer Organisationen Aphasia United startade i samband med Clinical Aphasiology Conference 2011 utifrån en upplevd brist på en internationell strategi för afasiforskning och klinisk verksamhet. Organisationen, där flera internationellt...

Skolinspektionens granskning av kartläggning och stödinsatser i förskoleklass

Övrigt | 9 November, 2020
Skolinspektionen.se 2020-10-28, Skolinspektionen 2020-10-29, Logopeden.se: Den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin infördes den 1 juli 2019 och omfattar förskoleklass och lågstadiet. Skolinspektionen har nu granskat arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i...
1 2 3 4 38