Så vill Skolsverige stärka elevhälsan

Små barns språkutveckling uppmärksammas

Kompetensutveckling, Logopedi | 25 January, 2022
Svenska Dagbladet 2022-01-20: I en studie från Linköpings universitet visade logoped och biträdande professor Anett Sundqvist med kollegor att hur ofta föräldrar använder digitala medier samtidigt som de är med...

Logopedidoktorander får medel från Drottning Silvias Jubileumsfond

Kompetensutveckling, Logopedi | 19 January, 2022
Sveriges Kungahus 2021-12-21: Två logopedidoktorander från Karolinska institutet tilldelas medel från från stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn med funktionshinder. Specialistlogoped och doktorand Sara Burge tilldelas medel för...

Kommunikationsstrategier vid afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 17 January, 2022
Logopederna Kajsa Söderhielm och Malin Bauer ligger bakom filmen om kommunikationsstrategier vid afasi. Filmen är en del av Webb-SKU som står för webbstrokekompetensutbildning. Webb-SKU har uppdaterats och vidareutvecklats av SKR:s...

Rehab för post-covid-patienter i Kungsbacka

Logopedi | 13 January, 2022
Norra Halland 2022-01-07: Tidningen Norra Halland rapporterar om Neurorehab i Kungsbacka, som sedan sommaren 2020 tar emot post-covid-patienter för teambaserad rehabilitering. På Neurorehab finns kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped som...

Logopedutbildning i Uppsala byter institution

Logopedi, Övrigt | 12 January, 2022
Läkartidningen 2021-12-29; SVT 2021-12-30, Uppsala universitet 2021-12-16, Logopeden.se 2022-01-13: Uppsala universitet avvecklar en hel institution Flera medier har nyligen rapporterat om Uppsala universitets beslut att avveckla institutionen för neurovetenskap efter...

Senaste logopedstatistiken

Logopedi | 10 January, 2022
Socialstyrelsen 2021-09-14; logopeden.se 2022-01-10: I september varje år släpper Socialstyrelsen statistik över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Siffrorna gäller 2019-2020. Färre legitimationer än föregående år Totalt har drygt 3...

Röstproblem vanligt efter covid

Logopedi | 6 January, 2022
SVT Nyheter Stockholm 2022-01-03: SVT rapporterar att många söker logoped för röstproblem efter covid-19-sjukdom. Logoped Sandra Folkeryd och röstpatienten Leif medverkar i ett kort TV-inslag. Sandra Folkeryd som arbetar i...

Logopedens årskrönika: svensk forskning

Kompetensutveckling, Logopedi | 30 December, 2021
Logopeden.se, 2021-12-30: Under 2021 års sista dagar blickar vi tillbaka på hur året har återspeglats i tidningen Logopeden/logopeden.se vad gäller forskning i den svenska kontexten och kan konstatera att vi...

Tidningen Logopeden önskar god jul och gott nytt år!

Övrigt | 22 December, 2021
Tidningens redaktörer Stina Lindkvist och Signe Tonér önskar er en riktigt god jul och gott nytt år med den vid det här laget traditionsenliga julmusiklistan, uppdaterad med några nya favoriter...

Växande köer till logoped i Stockholm

Fackligt, Logopedi | 22 December, 2021
SVT Nyheter Stockholm 2021-12-20; Socialstyrelsen 2021-09-14, logopeden.se 2021-12-21: Lång väntetid för flera patientgrupper SVT rapporterar om växande köer till logoped i Region Stockholm som en konsekvens av att fler personer...

Årets sista Logopeden!

Nu finns tidningen Logopeden nr 4 2021 tillgänglig att läsa digitalt. https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_4_2021_issuu

App för röstpatienter

Kompetensutveckling, Logopedi | 17 December, 2021
Danderyds Sjukhus AB 2021-12-17: Logopedkliniken på Danderyds sjukhus har tillsammans med sjukhusets innovationsavdelning tagit fram appen Rösthjälpen för patienter med röstbesvär utifrån en idé av specialistlogoped Karin Huss som även...

Forskningsöversikt om gruppinterventioner kring språk och kommunikation på äldreboenden

Kompetensutveckling, Logopedi | 16 December, 2021
En nylig forskningsöversikt konstaterar att gruppbaserade interventioner med mål att stärka språk och kommunikation hos personer på äldreboende kan ha gynnsamma effekter, men mer forskning behövs. Språk och kommunikation hos...

Oacceptabla köer till logoped i Västra Götaland

Logopedi | 13 December, 2021
SVT Nyheter Väst 2021-12-13, Logopeden.se 2020-09-23: SVT rapporterar om väntetider på ett år eller mer i hela regionen för barn som behöver träffa logoped. Väntetiden för läs- och skrivutredning är...

Mötet: logoped Ann-Sofie Taleman

Fackligt, Logopedi | 13 December, 2021
Tidningen Logopeden nr 4 2021: Sedan 2017 har Ann-Sofie Taleman haft tjänsten som samordnande logoped i Norrköpings kommun. Hon beskriver sitt uppdrag som utmanande och ibland frustrerande, men framförallt otroligt roligt och inspirerande....

Behov av ökad kunskap inom vården om laryngektomerade personers andningsväg

Kompetensutveckling, Logopedi | 8 December, 2021
Mun- och halscancerförbundet, 2 december 2021: För patienter vars struphuvud opererats bort på grund av cancer kan en akutsituation bli livshotande om vårdpersonal inte känner till hur den ändrade andningsvägen...

Afasimentorer i Gävleborg

Övrigt | 7 December, 2021
P4 Gävleborg 2021-12-05, SVT Gävleborg 2021-12-06: På Forsa folkhögskola i Sörforsa utanför Hudiksvall finns en mötesplats för länets afasimentorer. Bland andra Calle Enqvist som fick afasi som 41-åring och Clary...

3 december: en dag för alla

Internationellt | 3 December, 2021
FN; Funktionsrätt Sverige FN beslutade 1992 att inrätta en årlig dag för att öka medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 2006 beslutade generalförsamlingen om att anta konventionen om rättigheter...

Dags att uppdatera terminologin för tal- och språkstörning hos barn?

Tidningen Logopeden nr 4 2021: Svensk terminologi för att beskriva barns tal- och språkstörningar överensstämmer dåligt med internationell terminologi. Forskarna och logopederna Sofia Strömbergsson, Anna Eva Hallin och Carla Wikse...

Tema språk, tal och röst i 1177 Vårdguiden

Logopedi | 2 December, 2021
1177 Vårdguiden Nr 4 2021: Tidningen 1177 Vårdguiden innehåller ett längre reportage med information om språkstörning med medverkan av logoped och forskaren Anna Eva Hallin från Karolinska institutet, en intervju...
1 2 3 4 5 46