Många barn med språkstörning upptäcks alltför sent

Covidsjuk med svår dysfagi fick mat – avled

Logopedi | 23 November, 2022
Göteborgsposten 2022-10-29: Göteborgsposten rapporterar om ett tragiskt fall där en covidsjuk man som vårdades på intensiven avled till följd av aspirationspneumoni efter att ha fått mat, trots att logopeden gett...

Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Fackligt, Logopedi | 21 November, 2022
Regeringen.se 2022-06-28; Logopedförbundet 2022-11-11 I slutet av 2020 beslutade dåvarande regering att tillsätta en utredare med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Utredaren skulle också lämna förslag på hur den medicinska...

Engelska som lingua franca i svenska förskolor

Kompetensutveckling | 20 November, 2022
Multilingua 2022-09-26; SvD 2022-10-30: I mångkulturella förskolor har barn börjat använda engelska som gemensamt lekspråk istället för svenska. Doktoranden tillika logopeden Karolina Larsson beskriver tillsammans med ytterligare forskarkollegor fenomenet i...

Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 17 November, 2022
Regeringen.se 2022-06-09; Logopedförbundet 2022-10-31: I somras beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som får i uppgift att analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med...

Västeråsskola anställer egen logoped

Logopedi | 7 November, 2022
SVT Nyheter Västmanland 2022-10-28: Skollogoped med fokus på förebyggande arbete Petterbergsskolan, som finns i ett socioekonomiskt område, är den första av Västerås kommunala skolor som anställt en egen logoped i...

Färska avhandlingar av logopeder

Kompetensutveckling, Logopedi | 21 October, 2022
De senaste veckorna har tre logopedkollegor försvarat sina doktorsavhandlingar och as we speak försvarar ytterligare en sin avhandling! Mer om de nya avhandlingarna kan du läsa i kommande nummer av...

DN debatt: tolkar behövs för god och säker vård!

Fackligt, Opinionsbildning | 21 October, 2022
Dagens Nyheter 2022-10-20: Tillsammans med ordföranden från nio andra fack- och yrkesförbund som företräder hälso- och sjukvårdsprofessioner debatterar Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström om det befängda förslaget i Tidöavtalet att begränsa...

Nationella riktlinjer för adhd och autism

Kompetensutveckling | 20 October, 2022
Socialstyrelsen, logopeden.se oktober 2022: Socialstyrelsen släppte i dagarna de första nationella riktlinjerna för råd och stöd vid adhd och autism i syfte att bidra till jämlika insatser av hög kvalitet...

“Sammansättningen av yrkesgrupper i äldreomsorgen måste förändras radikalt”

Opinionsbildning | 20 October, 2022
Dagens Samhälle 2022-10-04: Sverige genomgår nu en stor omställningen till god och nära vård. I denna förändringsprocess betonas hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete men det är långt ifrån likvärdig tillgång...

Oacceptabla väntetider för första logopedbesök

Logopedi | 18 October, 2022
Norra Skåne 2022-09-26: 19 månader kan man få vänta på ett första besök hos logoped vid Centralsjukhuset Kristianstad. Denna väntetid gäller även för små barn, som om de remitteras vid...

Samlade insatser för små barn med NPF i Värmland

Logopedi | 17 October, 2022
SVT Nyheter Värmland 2022-10-02: I november inviger Region Värmland en ny centrumbildning, där man samlar insatser för små barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Från och med november kommer barn i åldrarna...

Läs senaste Logopeden!

Logopedförbundet 2022-10-12: Senaste numret av tidningen Logopeden finns nu tillgängligt online. Under temat stamning möter vi stamningsforskaren Per Alm som arbetar med att öka förståelsen för stamningens grundorsaker. Vi träffar...

Larm om bristande stöd till afasipatienter

Logopedi, Opinionsbildning | 17 October, 2022
TV4 2022-10-15: En stor del av de 7 000 - 9 000 svenskar som varje år drabbas av afasi får inte de logopedinsatser som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Nu...

Språkstörning/DLD fick uppmärksamhet i samband med DLD-dagen den 14 oktober

Logopedi, Opinionsbildning | 16 October, 2022
Östgöta Correspondenten 2022-10-14: I en artikel publicerad på DLD day 14 oktober 2022 medverkar Christina Reuterskiöld, professor i logopedi, Anna Ekström, universitetslektor i logopedi samt doktoranden Lovisa Elm, samtliga från...

Debatt: skolorna måste fånga upp elever med språkstörning

Logopedi, Opinionsbildning | 15 October, 2022
Skolvärlden 2022-10-13: I samband med DLD day 14 oktober 2022 debatterade företrädare för Afasiförbundet/Talknuten, DHB, Unga med språkstörning och Logopedförbundet tillsammans med forskare och logoped Anna Eva Hallin om behovet...

Fokus på språkstörning/DLD

Logopedi, Opinionsbildning | 14 October, 2022
Utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD (developmental language disorder) är betydligt vanligare än exempelvis autismspektrumtillstånd men fortfarande betydligt mindre känt bland allmänheten. För att råda bot på detta arrangeras sedan några år DLD Awareness...

DLD Day: fokus på språkstörning

Logopedi, Opinionsbildning | 13 October, 2022
Organisationen RADLD som arbetar för att sprida och öka kunskap om språkstörning/DLD har inför DLD Day 2022 tagit fram följande film i samarbete med Lily Farrington, som själv har DLD.

Nordiska afasidagen 10 oktober: logopeder behövs i primärvården!

Logopedi, Opinionsbildning | 10 October, 2022
Temat för Afasidagen 2022 är ökad tillgång till kommunikativ rehabilitering inom primärvården.  Företrädare för Logopedförbundet centralt, Logopedförbundets lokalföreningar, Afasiförbundet och lokala afasiföreningar opinionsbildar för förbättrad kommunikativ rehabilitering och för fler logopeder...

Nya specialister i logopedi

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 October, 2022
Logopeden nr 3 2022  I och med vårens specialistansökningsomgång kan vi välkomna fyra nya specialister inom huvudområdena sväljning och språk. Per Martell är nybliven specialist inom huvudområdet sväljning. (Foto: privat)...

Har logopeder en roll att spela inom rättsväsendet?

Kompetensutveckling, Logopedi | 29 September, 2022
Tidningen Logopeden nr 3 2022 Social kommunikationsförmåga Att personer som sitter fängslade kan ha många sårbarhetsfaktorer i sin bakgrund är något som har uppmärksammats både i forskning och media. Under...
1 2 3 48