Saco lönesök

Oacceptabla väntetider för första logopedbesök

Logopedi | 18 October, 2022
Norra Skåne 2022-09-26: 19 månader kan man få vänta på ett första besök hos logoped vid Centralsjukhuset Kristianstad. Denna väntetid gäller även för små barn, som om de remitteras vid...

Samlade insatser för små barn med NPF i Värmland

Logopedi | 17 October, 2022
SVT Nyheter Värmland 2022-10-02: I november inviger Region Värmland en ny centrumbildning, där man samlar insatser för små barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Från och med november kommer barn i åldrarna...

Läs senaste Logopeden!

Logopedförbundet 2022-10-12: Senaste numret av tidningen Logopeden finns nu tillgängligt online. Under temat stamning möter vi stamningsforskaren Per Alm som arbetar med att öka förståelsen för stamningens grundorsaker. Vi träffar...

Larm om bristande stöd till afasipatienter

Logopedi, Opinionsbildning | 17 October, 2022
TV4 2022-10-15: En stor del av de 7 000 - 9 000 svenskar som varje år drabbas av afasi får inte de logopedinsatser som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Nu...

Språkstörning/DLD fick uppmärksamhet i samband med DLD-dagen den 14 oktober

Logopedi, Opinionsbildning | 16 October, 2022
Östgöta Correspondenten 2022-10-14: I en artikel publicerad på DLD day 14 oktober 2022 medverkar Christina Reuterskiöld, professor i logopedi, Anna Ekström, universitetslektor i logopedi samt doktoranden Lovisa Elm, samtliga från...

Debatt: skolorna måste fånga upp elever med språkstörning

Logopedi, Opinionsbildning | 15 October, 2022
Skolvärlden 2022-10-13: I samband med DLD day 14 oktober 2022 debatterade företrädare för Afasiförbundet/Talknuten, DHB, Unga med språkstörning och Logopedförbundet tillsammans med forskare och logoped Anna Eva Hallin om behovet...

Fokus på språkstörning/DLD

Logopedi, Opinionsbildning | 14 October, 2022
Utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD (developmental language disorder) är betydligt vanligare än exempelvis autismspektrumtillstånd men fortfarande betydligt mindre känt bland allmänheten. För att råda bot på detta arrangeras sedan några år DLD Awareness...

DLD Day: fokus på språkstörning

Logopedi, Opinionsbildning | 13 October, 2022
Organisationen RADLD som arbetar för att sprida och öka kunskap om språkstörning/DLD har inför DLD Day 2022 tagit fram följande film i samarbete med Lily Farrington, som själv har DLD.

Nordiska afasidagen 10 oktober: logopeder behövs i primärvården!

Logopedi, Opinionsbildning | 10 October, 2022
Temat för Afasidagen 2022 är ökad tillgång till kommunikativ rehabilitering inom primärvården.  Företrädare för Logopedförbundet centralt, Logopedförbundets lokalföreningar, Afasiförbundet och lokala afasiföreningar opinionsbildar för förbättrad kommunikativ rehabilitering och för fler logopeder...

Nya specialister i logopedi

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 October, 2022
Logopeden nr 3 2022  I och med vårens specialistansökningsomgång kan vi välkomna fyra nya specialister inom huvudområdena sväljning och språk. Per Martell är nybliven specialist inom huvudområdet sväljning. (Foto: privat)...

Har logopeder en roll att spela inom rättsväsendet?

Kompetensutveckling, Logopedi | 29 September, 2022
Tidningen Logopeden nr 3 2022 Social kommunikationsförmåga Att personer som sitter fängslade kan ha många sårbarhetsfaktorer i sin bakgrund är något som har uppmärksammats både i forskning och media. Under...

Ordföranden har ordet

Blogg, Fackligt | 26 September, 2022
Tidningen Logopeden nr 3 2022 Hösten är här med sin höga, friska luft och färgsprakande lövskogar, och arbetet i Logopedförbundet är i full gång. Tiden går fort och det är...

Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 19 September, 2022
Sydsvenska Dagbladet 2022-09-17: Företrädare för Logopedförbundet, Afasiförbundet, Afasiföreningen Skåne samt neurologoped Fanny Silwerbrand pålyser bristerna i omhändertagandet av personer med afasi efter stroke. I Region Skåne får endast 45 %...

Valet 2022: Politikerutfrågning hos Läkarförbundet

Fackligt, Opinionsbildning | 6 September, 2022
För att sätta fokus på viktiga frågor inom vården anordnade Läkarförbundet i slutet av augusti en politikerutfrågning där de sjukvårdspolitiska talespersonerna från samtliga partier med undantag för Sverigedemokraterna hade tackat...

Nya lösningar behövs för kortade vårdköer

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 6 September, 2022
Dagens Medicin 2022-09-05: Även om vården behöver mer resurser, så räcker det inte med bara ”mer av samma.” Det skriver företrädare för sex vårdyrkesförbund, däribland Logopedförbundet. (Bild: Dagens Medicin) Företrädare...

Upp till två års väntetid i Region Jönköping

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 4 September, 2022
Jönköpingsposten 2022-09-04: Brist på logopeder gör att barn riskerar att såväl misslyckas i skolan som att hamna i utanförskap och drabbas av psykisk ohälsa. Skolbarn hamnar mellan stolarna Det menar...

Artikelserie om stamning

Kompetensutveckling, Logopedi | 4 September, 2022
Svenska Dagbladet 2022-09-01; 2022-09-02; 2022-09-03 I SvD:s artikelserie Leva med stamning får vi bland annat möta 11-åriga Asal, som beskriver hur det är att stamma. Hon berättar också att hennes...

Logopeder behövs inom kommunal äldreomsorg!

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 18 August, 2022
Västerbottenskuriren 2022-08-18: Sväljningssvårigheter hos äldre uppmärksammas i allt större utsträckning men tyvärr är både intresset och kunskapen mycket ojämn och begränsad inom kommunal vård och omsorg. Det skriver Logopedförbundet Västerbotten...

Politiskt förslag om språkbedömning saknar vetenskapligt stöd

Opinionsbildning | 18 August, 2022
DN 2022-08-18; logopeden.se 2022-08-18: Forskare från flera olika fält menar att Liberalernas förslag om språktest av tvååringar och obligatorisk förskola visar på okunskap om barns språkutveckling. Liberalerna hänvisar till att...

Debatt: Ge rätt stöd till personer med språkstörning

Logopedi, Opinionsbildning | 10 August, 2022
Altinget 2022-08-10: Insatserna för personer med språkstörning/DLD har stora brister i likvärdighet i landets regioner. Väntetiden för utredning av misstänkt språkstörning/DLD varierar kraftigt över landet. Nu måste Socialstyrelsen ta fram nationella riktlinjer....
1 2 3 4 5 48