Mer behandling är inte alltid bättre

Senaste numret av tidningen Logopeden!

Logopedi, Video | 18 September, 2023
Om ett par dagar landar tidningen Logopeden nr 3 2023 i prenumeranters brevlådor! Forskning om tal-till-text för barn med läs- och skrivsvårigheter, lärande hos personer med demens och om lärar-elevinteraktion,...

Anmälningsplikt för offentliganställda utreds

Opinionsbildning | 6 September, 2023
 Logopeden.se 2023-09-05: Tidöpartierna väljer att gå vidare med sitt kritiserade förslag om anmälningsplikt, en punkt i Tidöavtalet som innebär att offentliganställda ska rapportera till myndigheterna när de kommer i kontakt...

Löneskillnader region – kommuner

Fackligt, Logopedi | 4 September, 2023
Upsala Nya Tidning; Logopedförbundet/SRAT 2023-09-04: Lönerna för flera professioner i Region Uppsala ligger betydligt lägre än i Uppsala kommun. Bättre lön i kommunen än i regionen För flera yrken, varav...

Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter

Logopedi | 4 September, 2023
Socialdepartementet 2023-08-23; FUB 2023-08-25: Nyligen presenterades en utredning om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter. Utredningen har bland annat har tagit ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet...

Omstöpning av språkförskola i Skellefteå

Logopedi | 29 August, 2023
Norran 2023-06-02: En del logopedrelevanta nyheter tar lite tid att få nys om men på försommaren rapporterade tidningen Norran om att samtliga förskollärare på språkförskolan slutar, detta som en konsekvens...

Vem vill bli specialist?

Tidningen Logopeden #2 2023: Vad är det som lockar respektive hindrar logopeder från att bli specialister? Nätverket Sveriges Specialistlogopeder skickade ut en enkät för att få svar på de frågorna.   ...

Demens är inte ett hinder för inlärning

Kompetensutveckling | 27 July, 2023
Sveriges Radio 2023-07-06: En av de senast disputerade logopederna är Elias Ingebrand, som i sin avhandling har undersökt hur personer med demens nyttjar kvarvarande förmågor för att hantera de utmaningar...

Strategiskt påverkansarbete i Region Örebro

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 24 July, 2023
Tidningen Logopeden nr 2 2023: Logopederna i Region Örebro har bedrivit ett framgångsrikt påverkansarbete i samverkan med andra professioner, verksamhetsutvecklare och chefer, vilket har gett konkret resultat i form två...

Sjuåring med taldyspraxi hamnar mellan stolarna

Logopedi, Opinionsbildning | 20 July, 2023
Smålänningen 2023-07-19; logopeden.se 2023-07-20: Sjuårige Eskil i Älmhult har taldyspraxi/verbal dyspraxi i kombination med fonologiska svårigheter. Efter två års väntan fick han komma till logopedmottagning men avslutades i och med...

Tidningen Logopeden nr 2 2023 tillgänglig digitalt!

Fackligt, Logopedi | 17 July, 2023
https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_2_2023_issuu Ett fullmatat nummer med forskning, specialistnätverkets enkät, utvecklingsprojekt i Linköpings förskolor och mycket annat. Tillgänglighet Vi passar också på att informera om att dessa bläddervänliga versioner av tidningen hädanefter...

Bristande tillgång till språkutredning i Jämtland-Härjedalen

Logopedi, Opinionsbildning | 8 July, 2023
Östersunds-Posten 2023-07.06: Läraren Johanna Grundahl lyfter i ett debattinlägg brister i Region Jämtland-Härjedalen när det gäller tillgång till utredning av språkstörning. Grundahl poängterar att allt i skolan bygger på språklig...

Poddtips: Lika Värde

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 July, 2023
SPSM juni 2023: Många lyssningsvärda poddar så här i sommarvärmen! Logopederna Annika Vikström och Louise Kjellson medverkar i ett par avsnitt av Specialpedagogiska skolmyndighetens podd Lika Värde. I den centrala...

Logopedförbundet på Almedalen

Tidningen Logopeden/logopeden.se 2023-07-05: Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström rapporterar från årets bantade Almedalsvecka som pågick 27 juni - 1 juli i Visby. Hälso- och sjukvård och elevhälsa Under årets Almedalsvecka slog...

Recension: Barn i behov – samsyn och samarbete

Kompetensutveckling | 3 July, 2023
Tidningen Logopeden/logopeden.se 2023-07-03: Utgivningsår: 2022. Författare: Emma Edvinsson, Elin Dahné Branting & Görrel Månsson. Förlag: Studentlitteratur Boken och författarna Barn i behov är läsvärd för logopedstudenter, logopeder och verksamhetsansvariga. Bokens...

PFAS i dricksvattnet ledde till ökad risk för språkstörningar

Kompetensutveckling, Logopedi | 27 June, 2023
Blekinge Läns Tidning 2023-06-17; logopeden.se 2023-06-27; Gillberg Centrum 2021-09-17: Under 2013 kom larm om höga halter av PFAS (perfluorerade ämnen) i dricksvattnet i Ronneby. Halterna av PFAS hos befolkningen i...

Samarbete över partigränserna för att förbättra situationen för barn med språkstörning

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 27 June, 2023
Jönköpingsposten 2023-06-13: Liberalen Jimmy Ekström och vänsterpartisten Bengt-Ove Eriksson lyfter i en gemensam motion bristerna i stödet till barn med språkstörningar i Region Jönköping. Långa väntetider Både Jimmy Ekström och...

Forskningsrapport om förskolans roll för att främja psykisk hälsa

Kompetensutveckling | 27 June, 2023
Forte 1 juni 2023; Forskning.se 8 juni 2023: I Fortes kunskapsöversikt Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa sammanfattas aktuell forskning på området av Lena Almqvist, professor i...

Dyskalkylipodden: Kerstin Hill Svensson

Logopedi | 30 May, 2023
Dyskalkylipodden 2023-05-26: Louis Thomsson, Louise Schneider och Clara Olsson är tre unga kvinnor med dyskalkyli. I podden berättar de om dyskalkyli och hur det kan vara att leva med det. I det senaste...

Färsk studie om literacy hos barn och ungdomar med IF

Kompetensutveckling, Logopedi | 28 May, 2023
Jenny Samuelsson, logoped på Dart specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet och doktorand vid Göteborgs universitet har tillsammans med kollegor just publicerat en artikel om samband mellan tidig läs- och...

Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas!

Opinionsbildning | 27 May, 2023
Dagens Samhälle 2023-05-25: Lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och respektera vårdens yrkesetik, skriver representanter för 40 organisationer, däribland Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström i...
1 2 3 49