Sämre villkor för utbildning vid funktionsnedsättning

Logopedförbundets nya styrelse: Karin Nilsson

Blogg, Fackligt | 12 October, 2020
Vid Svenska Logopedförbundets förbundsmöte i maj tillträdde en hel rad nya styrelseledamöter. En av dem är Karin Nilsson, logoped i grunden och numera doktorand vid LInköpings universitet där hon kartlägger...

Vad vet du om språkstörning?

Logopedi, Opinionsbildning | 12 October, 2020
Den 16 oktober är det Developmental Language Disorder Awareness Day, med andra ord en dag för att uppmärksamma den vanliga men alltför okända funktionsnedsättningen utvecklingsrelaterad språkstörning. Man räknar med att...

Ny avhandling i logopedi: tal och språk hos adopterade barn

Kompetensutveckling, Logopedi | 12 October, 2020
Tidningen Logopeden nr 3 2020: I juni disputerade AnnaKarin Larsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, med avhandlingen Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate - longitudinal perspectives on speech production and language ability.  Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka och beskriva talproduktionen över tid samt den språkliga förmågan i tidig skolålder...

Logopedförbundets nya styrelse: Ellinor Strandberg

Blogg, Fackligt | 9 October, 2020
Vid förbundsmötet i maj 2020 avgick en majoritet av styrelsen, men Ellinor Strandberg, som arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus/Karolinska universitetssjukhuset i Solna, valde att sitta kvar ännu en mandatperiod. I...

Dyslexiveckan: lässvårigheter och kopplingen till språk

Kompetensutveckling | 8 October, 2020
Vad passar väl bättre på internationella dyslexidagen 8 oktober 2020 än att vika en stunds läsning åt en riktigt bra översiktsartikel om lässvårigheter? Eller, om tiden är knapp, en sammanfattning...

Barns perspektiv på ADHD

Kompetensutveckling | 6 October, 2020
Stockholms universitet 13 september: I en färsk avhandling från Stockholms universitet undersöker Noam Ringer hur barn och ungdomar med ADHD förstår och hanterar sina symptom. Noam Ringler är psykolog och...

Senaste digitala gruppdiskussionen

Fackligt, Kompetensutveckling, Logopedi | 5 October, 2020
Svenska Logopedförbundet 2020-10-05: Den 5 oktober anordnade Svenska Logopedförbundet den tredje och sista digitala gruppdiskussionen kring digitalt patientarbete. Förbundet representerades av Kerstin Wiström och Madeleine Holmqvist. Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin...

Använd krisstödet smart

Opinionsbildning | 5 October, 2020
Dagens Medicin 2020-10-01: Regeringen har aviserat 500 miljoner kronor till krisstöd för personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som har arbetat med covid-19. Nu är det viktigt att pengarna...

Logopedförbundets nya styrelse: Madeleine Holmqvist

Blogg, Fackligt | 5 October, 2020
En av de få som gör sin andra mandatperiod i förbundsstyrelsen är Madeleine Holmqvist, som arbetar som logoped på Gävle sjukhus. - Jag jobbar på logopedmottagningen och mina arbetsområden är...

Logopedförbundets nya styrelse: Julia Andersson

Blogg, Fackligt | 5 October, 2020
Julia Andersson var en av dem som valdes att ingå i Svenska Logopedförbundets styrelse för tre år framåt vid förbundsmötet i maj. Julia Andersson jobbar på en skola i Umeå...

Uppmärksamma språkstörning!

Den 16 oktober är International developmental disorder awareness day - en dag att uppmärksamma språkstörning! På RADLD.org finns en mängd material på olika språk, bland annat ett faktablad och en...

Logopedförbundets nya styrelse: Lina Öinert

Blogg, Fackligt | 3 October, 2020
Sedan förbundsmötet i maj är Lina Öinert en av många nyvalda ledamöter i Svenska Logopedförbundets styrelse. Förskolelogoped Lina arbetar i ett centralt stödteam inom Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad, där hennes...

Logopedförbundets nya styrelse: Patrik Ganebratt

Blogg, Fackligt | 1 October, 2020
Vid Svenska Logopedförbundets förbundsmöte i maj tillträdde en hel rad nya styrelseledamöter, däribland Patrik Ganebratt som jobbar inom centrala elevhälsan i Marks kommun. I styrelsen har Patrik ingen fördefinierad roll...

MIRAA – Intensivrehabilitering av afasi och talapraxi efter stroke

Kompetensutveckling, Logopedi | 28 September, 2020
  Logopeden nr 3 2020: Under 2021 startar Karolinska Institutet en nationell studie med syfte att studera införandet av intensivrehabilitering för afasi och talapraxi efter stroke i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid stroke från...

Forskning: lärares välbefinnande och klassrumsakustik

Kompetensutveckling, Logopedi | 28 September, 2020
Lärare är klart överrepresenterade när det gäller arbetsrelaterade röstbesvär. Logoped och doktorand Suvi Karjalainen, Lunds universitet, har undersökt lärares rösthälsa och välbefinnande i relation till klassrumsakustik. Studien publicerades i våras...

Stamning: den terapeutiska alliansen

Kompetensutveckling, Logopedi | 25 September, 2020
Logopeden nr 3 2020: Aktuell forskning från vårt grannland i väst om relationen mellan terapeut och patient. Inom psykoterapin har man länge betraktat den terapeutiska alliansen som en viktig faktor...

Logopedförbundets nya styrelse: Malin Påhls Hansson

Blogg, Fackligt | 24 September, 2020
Vid Svenska Logopedförbundets förbundsmöte i maj tillträdde en hel rad nya styrelseledamöter. Här presenterar vi Malin Påhls Hansson, som har en gedigen facklig karriär bakom sig med det tunga uppdraget...

Logopedstatistik

Logopedi | 23 September, 2020
I september varje år släpper Socialstyrelsen statistik över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Siffrorna gäller 2019 och sedan 2015 har antalet logopedlegitimationer ökat med 22 procent. Över 3 000...

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Fackligt, Student | 22 September, 2020
Tidningen Logopeden 3 2020: Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.   Distansundervisning  -Universiteten var snabba på att ställa om till de nya förutsättningarna...

Ny RCT-studie om högläsningens effekter

Kompetensutveckling | 22 September, 2020
I somras publicerades en artikel i Journal of Speech, Language, and Hearing Research av Claire Noble med kollegor om en studie där man har undersökt effekter av interaktiv högläsning, det...
1 3 4 5 6 7 40