Elever mellan stolarna i Uppsala

Ett nationellt system för kunskapsbaserad vård

Övrigt | 23 November, 2020
Regeringen.se; Svenska Logopedförbundet Regeringen tillsatte 2018 en utredning om genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Detta utifrån att man såg ett behov av att förbättra förutsättningarna för...

Logopeder hjälper covidpatienter

Logopedi | 23 November, 2020
P4 Norrbotten 2020-07-14: Sent omsider, men coronafrågan är ju tyvärr fortfarande aktuell, uppmärksammar vi och Sveriges Radio P4 Norrbotten logopedernas viktiga roll i rehabilitering av covidpatienter efter respiratorvård.

Lästips: huvud-halscancer

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 November, 2020
Logopeden.se 2020-11-18, Nationellt vårdprogram huvud-halscancer: Logopeder utreder och behandlar svårigheter med kommunikation, språk, tal, läsning, skrivning, matematik, röst, munmotorik samt ät- och sväljförmåga. Röst, tal samt ät- och sväljförmåga är...

Statistik behövs om elever med funktionsnedsättning

Övrigt | 13 November, 2020
Dagens Samhälle 2020-11-05 För att kunna följa upp stödinsatser för elever med funktionsnedsättningar behövs statistik. Det menar Malin Ekman Aldén och Fredrik Malmberg, generaldirektörer på Myndigheten för delaktighet respektive Specialpedagogiska...

DIY: Språkträningsmaterial

Övrigt | 13 November, 2020
I Logopedförbundets yrkesforum har det under lång tid delats tips och material kring hur man kan stimulera olika aspekter av språkförmågan. När nu Logopedforum skrotas vid årsskiftet passar vi på...

Best practice vid afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 11 November, 2020
Kliniska rekommendationer Organisationen Aphasia United startade i samband med Clinical Aphasiology Conference 2011 utifrån en upplevd brist på en internationell strategi för afasiforskning och klinisk verksamhet. Organisationen, där flera internationellt...

Skolinspektionens granskning av kartläggning och stödinsatser i förskoleklass

Övrigt | 9 November, 2020
Skolinspektionen.se 2020-10-28, Skolinspektionen 2020-10-29, Logopeden.se: Den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin infördes den 1 juli 2019 och omfattar förskoleklass och lågstadiet. Skolinspektionen har nu granskat arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i...

Resurser: Dysfagi

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 November, 2020
Nationella dysfaginätverket har regelbundet nätverksträffar för logopeder och dietister som arbetar med ät- och sväljsvårigheter. Syftet är bland annat kunskapsdelning och att möjliggöra nätverkande både mellan och inom professionerna. Nu...

Digitalt stöd vid språkstörning

Logopedi | 5 November, 2020
Vgregion.se 2020-11-05; Svenska Logopedförbundet 2020-11-18: Logopederna Tina Landgren och Malin Kroon vid logopedimottagningen Skaraborgs sjukhus Lidköping har tagit fram ett digitalt stöd för vårdnadshavare till barn med språkstörning som är...

Svårt för personer med afasi under pandemin

Opinionsbildning | 3 November, 2020
Eskilstunakuriren 2020-10-13: Afasiförbundet uppmärksammar den svåra situationen för många personer med afasi under covid-19-pandemin. Via ett debattinlägg i Eskilstunakuriren tar ordförande Berit Robrandt Ahlberg bland annat upp att många med...

Christina Samuelsson professor vid KI

Logopedi | 2 November, 2020
Karolinska institutet 2020-10-28: Christina Samuelsson har utsetts till professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC. Professuren har huvudinriktning mot förvärvade kommunikativa funktionsnedsättningar hos vuxna och...

Styra mot horisonten: om horisontella prioriteringar av hälso- och sjukvård

Övrigt | 26 October, 2020
Vårdanalys.se: I somras släppte Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporten Styra mot horisonten - Om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar. Vård efter behov och på lika villkor...

Senaste Logopeden!

Fackligt, Kompetensutveckling, Logopedi | 19 October, 2020
Nu kan du läsa hela det senaste numret av tidningen Logopeden i digitalt format! https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_3_2020_issuu

Bryt det digitala utanförskapet

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 16 October, 2020
Dagens Samhälle 2020-10-16: Ordförandena för Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Afasiförbundet gör gemensam sak i ett debattinlägg idag. Under pandemin har utanförskapet växt bland dem som har svårt att använda...

Öka kunskapen om DLD i skolan

Opinionsbildning | 15 October, 2020
Afasiförbundet/Talknuten och Logopedförbundet gör gemensam sak i ett debattinlägg i Skolvärlden inför DLD Awareness Day den 16 oktober. EDIT: nu med fungerande länk! Skolvärlden 15 oktober: Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström...

Logopedförbundets nya styrelse: Kajsa Söderhielm

Blogg, Fackligt | 15 October, 2020
Den sista styrelsemedlemmen att presenteras är Kajsa Söderhielm, till vardags logoped vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus. Kajsa Söderhielm, vice ordförande i Svenska Logopedförbundet (Foto: sjukhusfotograferna, Danderyds sjukhus) Varför fackligt...

Stärk barns språk!

Kompetensutveckling | 15 October, 2020
Charles Hulme och Margaret Snowling med flera forskare kom i somras med en artikel där man poängterar att det finns insatser som kan ges i skolsammanhanget som kan stärka språkförmågan...

Logopediskt specialistbevis

Kompetensutveckling | 15 October, 2020
Idag den 15 oktober är det sista dagen att ansöka om specialistbevis för logopeder. Svenska Logopedförbundet tar emot ansökningar om specialistbevis två gånger per år och nästa ansökningsperiod går ut...

Logopedförbundets nya styrelse: Malin Sixt Börjesson

Blogg, Fackligt | 14 October, 2020
Vid Svenska Logopedförbundets förbundsmöte i maj tillträdde en hel rad nya styrelseledamöter. En av dem är Malin Sixt Börjesson, som jobbar på enheten för neurologopedi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg....

Ny avhandling om taldyspraxi och gomspalt

Kompetensutveckling, Logopedi | 13 October, 2020
Logopeden nr 3 2020: I maj disputerade Ann Malmenholt vid Karolinska institutet med avhandlingen Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech...
1 2 3 4 5 6 40