Konsekvenser av språkstörning – jobb och utbildning

Kommunikativa behov hos vuxna med autism

Kompetensutveckling, Logopedi | 3 February, 2021
I en studie publicerad våren 2020 undersökte Clare Cummins med kollegor hur vuxna personer med autism* själva ser på sin kommunikation och sina kommunikativa behov. Ökad personcentrering Författarna beskriver att...

Lästips: Therapy, advice, device?

Kompetensutveckling, Logopedi | 30 January, 2021
Om du ännu inte tagit del av den intressanta artikeln av Sharynne McLeod med kollegor som jämför direkt logopedbehandling med rådgivning av logoped och rådgivning via en hemsida så är...

Forskningsöversikt om stamning

Kompetensutveckling, Logopedi | 21 January, 2021
I höstas publicerades en forskningsöversikt i Journal of Speech-Language Pathology där Nirmal Sugathan och Santosh Maruthy systematiskt har granskat litteraturen vad gäller vilka faktorer som kan predicera om stamning blir...

Svensk studie: orofacial funktion hos barn med SSD

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 January, 2021
Barn och ungdomar i skolåldern som har kvarstående talsvårigheter har ökad risk för orofacial dysfunktion men även för andra neurologiska utvecklingsavvikelser. Det visar logoped och doktorand Åsa Mogren, som tillsammans...

Kopplingar mellan talförståelighet och tidig läs- och skrivförmåga

Kompetensutveckling, Logopedi | 11 January, 2021
Journal of Speech, Language and Hearing Research, 2020-10-01: I en omfattande norsk studie publicerad i höstas undersökte Fufen Jin och kollegor relationen mellan talförståelighet vid 5 års ålder och läs-...

Tidningen Logopeden online

Senaste numret av tidningen Logopeden finns nu tillgänglig digitalt. Läs bland annat om att vara logoped på folkhögskola respektive inom hörselhabilitering och ta del av ett sylvasst debattinlägg om hur...

Lokal debatt om dyslexiutredningar

Logopedi, Opinionsbildning | 4 January, 2021
Västerbottenskuriren 16 november: Liberalerna Anders Norqvist och Käte Alrutz (den sistnämnda logoped och före detta chef över länslogopedin Västerbotten) påtalar behovet av tydliga överenskommelser mellan Umeå kommun och Region Västerbotten...

Koppling sömn-språkutveckling hos barn med utvecklingsavvikelser

Kompetensutveckling | 15 December, 2020
I en studie som publicerades i början av året undersökte man eventuella kopplingar mellan sömnsvårigheter och avvikande språkutveckling hos barn med Downs syndrom, fragilt X-syndrom och Williams syndrom (D'Souza et...

Forskningsöversikt om AKK och språkförståelse

Kompetensutveckling, Logopedi | 10 December, 2020
Tidigare i höstas publicerades en forskningsöversikt där Shakila Dada med kollegor (Dada et al., 2020) har sammanställt och granskat studier som har undersökt effekter av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)...

ESD-team i Sörmland

Logopedi | 9 December, 2020
Region Sörmland 2020-11-27: Region Sörmland sjösätter flera team för att arbeta med rehabilitering av medicinskt färdigbehandlade patienter som har milda till måttliga funktionshinder efter stroke. Strokeenheten på Nyköpings lasarett startar...

Komplexa ordflödesuppgifter svåra för personer med Parkinsons sjukdom

Kompetensutveckling, Logopedi | 8 December, 2020
Personer med Parkinsons sjukdom har ofta ordfinnandesvårigheter. I sitt masterarbete från 2019 fann Eli Hedman att det framför allt är mer komplexa ordflödesuppgifter som är svåra för patientgruppen och att det finns...

Direkt intervention kan vara effektivt för att stärka språkförståelse

Logopedi | 7 December, 2020
I somras publicerades en forskningsöversikt om intervention vid nedsatt språkförståelse, författad av Sirpa Tarvainen med kollegor. Forskarna har granskat interventioner vid språkstörning/ språksvårigheter riktade till barn i åldrarna 1-8 år....

Essence-mottagning i Västerbotten

Logopedi | 4 December, 2020
Region Västerbotten 2020-11-30: Även Västerbotten har startat ett multidisciplinärt team för att effektivisera omhändertagandet av barn med sammansatt problematik. Essence är en akronym som står för Early Symptomatic Syndromes Eliciting...

En mer likvärdig skola – för vem?

Opinionsbildning | 2 December, 2020
Regeringen tillsatte 2018 en utredning (den så kallade Åstrandutredningen) som skulle analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet var att öka...

Logoped på folkhögskola

Logopedi | 2 December, 2020
Logopeden nr 4 2020: Ulrika Tajthy är logoped och kursföreståndare på afasilinjen på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg, där hon arbetar i gränslandet mellan medicin och humaniora.  En längre version av intervjun med Ulrika kan du läsa...

Röstråd vid covid-19

Logopedi | 28 November, 2020
Svenska Logopedförbundet 2020-11-26: Som en följd av covid-19 kan du uppleva tillfälliga förändringar i hur din röst låter, hur bekväm rösten känns att använda och hur mycket du måste anstränga...

Nytt forskningsprojekt om lexikal utveckling och gestutveckling

Kompetensutveckling | 26 November, 2020
I projektet under ledning av Christina Samuelsson, professor vid Linköpings universitet och vid Karolinska institutet vill man dels kartlägga tidig utveckling av ordförråd och gester hos barn med typisk språkutveckling,...

ESSENCE-inspirerad mottagning öppnar i Västmanland

Logopedi | 25 November, 2020
SVT 2020-11-20: (Bild: Wikimedia Commons) Tidiga insatser och teamarbete I början av november togs de första barnen emot på den nya mottagningen belägen i Västerås. Initiativet kommer från professionen och...

Forskning: bristande digital tillgänglighet

Kompetensutveckling | 25 November, 2020
Nyligen skrev Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Afasiförbundet ett debattinlägg med rubriken Det är dags att bryta det digitala utanförskapet. Samma tema är i fokus för en doktorsavhandling från KTH från...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Övrigt | 24 November, 2020
I april kom det närmare 500 sidor långa huvudbetänkandet inom utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. I utredningens ursprungliga direktiv anges bland annat att man ska redovisa vad...
1 2 3 4 5 40