Föräldraperspektiv på språkstörning

Senaste Logopeden!

Fackligt, Kompetensutveckling, Logopedi | 19 October, 2020
Nu kan du läsa hela det senaste numret av tidningen Logopeden i digitalt format! https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_3_2020_issuu

Bryt det digitala utanförskapet

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 16 October, 2020
Dagens Samhälle 2020-10-16: Ordförandena för Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Afasiförbundet gör gemensam sak i ett debattinlägg idag. Under pandemin har utanförskapet växt bland dem som har svårt att använda...

Öka kunskapen om DLD i skolan

Opinionsbildning | 15 October, 2020
Afasiförbundet/Talknuten och Logopedförbundet gör gemensam sak i ett debattinlägg i Skolvärlden inför DLD Awareness Day den 16 oktober. EDIT: nu med fungerande länk! Skolvärlden 15 oktober: Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström...

Logopedförbundets nya styrelse: Kajsa Söderhielm

Blogg, Fackligt | 15 October, 2020
Den sista styrelsemedlemmen att presenteras är Kajsa Söderhielm, till vardags logoped vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus. Kajsa Söderhielm, vice ordförande i Svenska Logopedförbundet (Foto: sjukhusfotograferna, Danderyds sjukhus) Varför fackligt...

Stärk barns språk!

Kompetensutveckling | 15 October, 2020
Charles Hulme och Margaret Snowling med flera forskare kom i somras med en artikel där man poängterar att det finns insatser som kan ges i skolsammanhanget som kan stärka språkförmågan...

Logopediskt specialistbevis

Kompetensutveckling | 15 October, 2020
Idag den 15 oktober är det sista dagen att ansöka om specialistbevis för logopeder. Svenska Logopedförbundet tar emot ansökningar om specialistbevis två gånger per år och nästa ansökningsperiod går ut...

Logopedförbundets nya styrelse: Malin Sixt Börjesson

Blogg, Fackligt | 14 October, 2020
Vid Svenska Logopedförbundets förbundsmöte i maj tillträdde en hel rad nya styrelseledamöter. En av dem är Malin Sixt Börjesson, som jobbar på enheten för neurologopedi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg....

Ny avhandling om taldyspraxi och gomspalt

Kompetensutveckling, Logopedi | 13 October, 2020
Logopeden nr 3 2020: I maj disputerade Ann Malmenholt vid Karolinska institutet med avhandlingen Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech...

Logopedförbundets nya styrelse: Karin Nilsson

Blogg, Fackligt | 12 October, 2020
Vid Svenska Logopedförbundets förbundsmöte i maj tillträdde en hel rad nya styrelseledamöter. En av dem är Karin Nilsson, logoped i grunden och numera doktorand vid LInköpings universitet där hon kartlägger...

Vad vet du om språkstörning?

Logopedi, Opinionsbildning | 12 October, 2020
Den 16 oktober är det Developmental Language Disorder Awareness Day, med andra ord en dag för att uppmärksamma den vanliga men alltför okända funktionsnedsättningen utvecklingsrelaterad språkstörning. Man räknar med att...

Ny avhandling i logopedi: tal och språk hos adopterade barn

Kompetensutveckling, Logopedi | 12 October, 2020
Tidningen Logopeden nr 3 2020: I juni disputerade AnnaKarin Larsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, med avhandlingen Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate - longitudinal perspectives on speech production and language ability.  Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka och beskriva talproduktionen över tid samt den språkliga förmågan i tidig skolålder...

Logopedförbundets nya styrelse: Ellinor Strandberg

Blogg, Fackligt | 9 October, 2020
Vid förbundsmötet i maj 2020 avgick en majoritet av styrelsen, men Ellinor Strandberg, som arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus/Karolinska universitetssjukhuset i Solna, valde att sitta kvar ännu en mandatperiod. I...

Dyslexiveckan: lässvårigheter och kopplingen till språk

Kompetensutveckling | 8 October, 2020
Vad passar väl bättre på internationella dyslexidagen 8 oktober 2020 än att vika en stunds läsning åt en riktigt bra översiktsartikel om lässvårigheter? Eller, om tiden är knapp, en sammanfattning...

Barns perspektiv på ADHD

Kompetensutveckling | 6 October, 2020
Stockholms universitet 13 september: I en färsk avhandling från Stockholms universitet undersöker Noam Ringer hur barn och ungdomar med ADHD förstår och hanterar sina symptom. Noam Ringler är psykolog och...

Senaste digitala gruppdiskussionen

Fackligt, Kompetensutveckling, Logopedi | 5 October, 2020
Svenska Logopedförbundet 2020-10-05: Den 5 oktober anordnade Svenska Logopedförbundet den tredje och sista digitala gruppdiskussionen kring digitalt patientarbete. Förbundet representerades av Kerstin Wiström och Madeleine Holmqvist. Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin...

Använd krisstödet smart

Opinionsbildning | 5 October, 2020
Dagens Medicin 2020-10-01: Regeringen har aviserat 500 miljoner kronor till krisstöd för personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som har arbetat med covid-19. Nu är det viktigt att pengarna...

Logopedförbundets nya styrelse: Madeleine Holmqvist

Blogg, Fackligt | 5 October, 2020
En av de få som gör sin andra mandatperiod i förbundsstyrelsen är Madeleine Holmqvist, som arbetar som logoped på Gävle sjukhus. - Jag jobbar på logopedmottagningen och mina arbetsområden är...

Logopedförbundets nya styrelse: Julia Andersson

Blogg, Fackligt | 5 October, 2020
Julia Andersson var en av dem som valdes att ingå i Svenska Logopedförbundets styrelse för tre år framåt vid förbundsmötet i maj. Julia Andersson jobbar på en skola i Umeå...

Uppmärksamma språkstörning!

Den 16 oktober är International developmental disorder awareness day - en dag att uppmärksamma språkstörning! På RADLD.org finns en mängd material på olika språk, bland annat ett faktablad och en...

Logopedförbundets nya styrelse: Lina Öinert

Blogg, Fackligt | 3 October, 2020
Sedan förbundsmötet i maj är Lina Öinert en av många nyvalda ledamöter i Svenska Logopedförbundets styrelse. Förskolelogoped Lina arbetar i ett centralt stödteam inom Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad, där hennes...
1 2 3 4 5 38