Direkt intervention kan vara effektivt för att stärka språkförståelse

Logopedi vid könsdysfori

Den 6 mars uppmärksammas logopedi i hela Europa på den europeiska logopedidagen. Årets tema är e-hälsa. https://youtu.be/klVTibbSP-g Läs också: https://logopeden.se/rost-vid-konsdysfori/

Europeiska logopedidagen: dyslexi

Den 6 mars uppmärksammas logopedi i hela Europa på den europeiska logopedidagen. Årets tema är e-hälsa och en arbetsgrupp inom Svenska Logopedförbundet har tagit fram korta informationsfilmer. https://youtu.be/wBoEEDH51QA Logoped Navid...

Hur jobbar logopeder med e-hälsa?

Tidningen Logopeden nr 1 2021: I samband med årets europeiska logopedidag som firas varje år den 6 mars gör tidningen Logopeden nedslag bland logopeder runt om i landet för att höra efter om...

Hur blir man doktorand?

Kompetensutveckling | 5 March, 2021
Tidningen Logopeden nr 2 2021:Precis som med masterexamen kan man med logopedutbildningen som grund söka forskarutbildning inom flera olika ämnen. Forskarutbildning   Forskarutbildning som leder till doktorsexamen motsvarar fyra år på...

Europeiska logopedidagen: digitalt verktyg vid språkstörning

Den 6 mars uppmärksammas logopedi i hela Europa på den europeiska logopedidagen. Årets tema är e-hälsa. https://www.youtube.com/watch?v=KqmV7QaJSRE Läs också: https://logopeden.se/europeiska-logopedidagen-vad-ar-sprakstorning/

Mötet: Digitalt verktyg stöttar föräldrar till barn med språkstörning

Tidningen Logopeden nr 1 2021: Logopederna Malin Kroon och Tina Landgren vid Skaraborgs sjukhus har tagit fram ett digitalt föräldrastöd som via 1177 erbjuds föräldrar till förskolebarn med språkstörning. Bättre förutsättningar för...

Hur jobbar logopeder med e-hälsa?

I samband med årets europeiska logopedidag som firas varje år den 6 mars gör tidningen Logopeden nedslag bland logopeder runt om i landet för att höra efter om och hur man arbetar med...

Tips vid afasi

Den 6 mars uppmärksammas logopedi i hela Europa på den europeiska logopedidagen. Årets tema är e-hälsa. https://www.youtube.com/watch?v=FRm2i4jrjIw Läs också: https://logopeden.se/europeiska-logopedidagen-vad-ar-afasi/

Hur jobbar logopeder med e-hälsa?

Tidningen Logopeden nr 1 2021: I samband med årets europeiska logopedidag som firas varje år den 6 mars gör tidningen Logopeden nedslag bland logopeder runt om i landet för att höra efter om...

Hur jobbar logopeder med e-hälsa?

Tidningen Logopeden nr 1 2021: I samband med årets europeiska logopedidag som firas varje år den 6 mars gör tidningen Logopeden nedslag bland logopeder runt om i landet för att höra efter om...

Europeiska logopedidagen: vad är afasi?

Den 6 mars uppmärksammas logopedi i hela Europa på den europeiska logopedidagen. Årets tema är e-hälsa. https://youtu.be/nS1Cya24dUA Läs också: https://logopeden.se/ny-specialist-pa-forvarvade-hjarnskador-kajsa-soderhielm/

Europeiska logopedidagen: vad är språkstörning?

Den 6 mars uppmärksammas logopedi i hela Europa på den europeiska logopedidagen. Årets tema är e-hälsa. https://www.youtube.com/watch?v=DBetQDVmVHU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_2DIk82T0nHwSkMspdKlaSw-tvOkIgpMJ5wdpRJcTd9p8aRRglwn8orI Logoped Malin Kroon berättar om språkstörning hos barn. Vad innebär det, hur vanligt...

Att ta masterexamen som logoped

Kompetensutveckling, Logopedi | 25 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: En masterexamen i logopedi behövs för att kunna ansöka om specialistbevis i logopedi och det kan ses som ett första steg på vägen mot forskarutbildning....

Forskning: Ny avhandling

Kompetensutveckling, Logopedi | 21 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 2 2021: Linnéa Öbergs avhandling visar att det finns överlappning i språkliga prestationer när man jämför tvåspråkiga barn med och utan språkstörning. I avhandlingen finns också referensdata som kan komma till användning vid...

Fackligt: Ordföranden har ordet

Blogg, Fackligt | 19 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: Ni vet uttrycket ”No man is an island”? Jag googlade det. Det är ett citat från John Donne, en engelsk präst och poet som verkade under tidigt 1600-tal. ”Ingen...

Nedläggning av Stockholmsmottagningar

Fackligt, Logopedi | 17 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: Under hösten beslutade Stockholms läns sjukvårdsområde att avveckla tre nystartade logopedmottagningar med hänvisning till att man inte kan driva verksamheter med ekonomi i balans såsom ersättningssystemet ser...

Ny specialist på förvärvade hjärnskador: Kajsa Söderhielm

Kompetensutveckling, Logopedi | 15 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: Sedan 2015 utfärdar Svenska Logopedförbundet specialistbevis. Den senaste att få titeln specialistlogoped är Kajsa Söderhielm, Stockholm, specialist inom huvudområde språk med inriktningen förvärvade hjärnskador hos vuxna.  Senaste ansökningsdag...

RCT om intensiv afasibehandling

Kompetensutveckling | 9 February, 2021
I höstas publicerades en artikel av Erin Godecke med kollegor, som presenterade resultaten från en randomiserad kontrollstudie avseende intensiv afasibehandling kort tid efter stroke genomförd i Australien och Nya Zeeland....

Ny avhandling om tidiga insatser

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: Anna Fäldts avhandling visar bland annat att man med rätt screeningverktyg kan identifiera barn med kommunikationssvårigheter vid 18 månaders ålder.  Anna Fäldt lade fram sin avhandling Targeting toddlers’ communication difficulties at...

Förbättrad information om språkstörning på 1177.se

Logopedi | 3 February, 2021
För första gången finns en text om tal- och språksvårigheter hos barn på nationella 1177.se/Vårdguiden. Det är medicine doktor och specialistlogoped Nelli Kalnak som har granskat innehållet. På 1177 finns...
1 2 3 4 40