Uppmärksamma språkstörning!

Essence-mottagning i Västerbotten

Logopedi | 4 December, 2020
Region Västerbotten 2020-11-30: Även Västerbotten har startat ett multidisciplinärt team för att effektivisera omhändertagandet av barn med sammansatt problematik. Essence är en akronym som står för Early Symptomatic Syndromes Eliciting...

En mer likvärdig skola – för vem?

Opinionsbildning | 2 December, 2020
Regeringen tillsatte 2018 en utredning (den så kallade Åstrandutredningen) som skulle analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet var att öka...

Logoped på folkhögskola

Logopedi | 2 December, 2020
Logopeden nr 4 2020: Ulrika Tajthy är logoped och kursföreståndare på afasilinjen på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg, där hon arbetar i gränslandet mellan medicin och humaniora.  En längre version av intervjun med Ulrika kan du läsa...

Röstråd vid covid-19

Logopedi | 28 November, 2020
Svenska Logopedförbundet 2020-11-26: Som en följd av covid-19 kan du uppleva tillfälliga förändringar i hur din röst låter, hur bekväm rösten känns att använda och hur mycket du måste anstränga...

Nytt forskningsprojekt om lexikal utveckling och gestutveckling

Kompetensutveckling | 26 November, 2020
I projektet under ledning av Christina Samuelsson, professor vid Linköpings universitet och vid Karolinska institutet vill man dels kartlägga tidig utveckling av ordförråd och gester hos barn med typisk språkutveckling,...

ESSENCE-inspirerad mottagning öppnar i Västmanland

Logopedi | 25 November, 2020
SVT 2020-11-20: (Bild: Wikimedia Commons) Tidiga insatser och teamarbete I början av november togs de första barnen emot på den nya mottagningen belägen i Västerås. Initiativet kommer från professionen och...

Forskning: bristande digital tillgänglighet

Kompetensutveckling | 25 November, 2020
Nyligen skrev Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Afasiförbundet ett debattinlägg med rubriken Det är dags att bryta det digitala utanförskapet. Samma tema är i fokus för en doktorsavhandling från KTH från...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Övrigt | 24 November, 2020
I april kom det närmare 500 sidor långa huvudbetänkandet inom utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. I utredningens ursprungliga direktiv anges bland annat att man ska redovisa vad...

Ett nationellt system för kunskapsbaserad vård

Övrigt | 23 November, 2020
Regeringen.se; Svenska Logopedförbundet Regeringen tillsatte 2018 en utredning om genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Detta utifrån att man såg ett behov av att förbättra förutsättningarna för...

Logopeder hjälper covidpatienter

Logopedi | 23 November, 2020
P4 Norrbotten 2020-07-14: Sent omsider, men coronafrågan är ju tyvärr fortfarande aktuell, uppmärksammar vi och Sveriges Radio P4 Norrbotten logopedernas viktiga roll i rehabilitering av covidpatienter efter respiratorvård.

Lästips: huvud-halscancer

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 November, 2020
Logopeden.se 2020-11-18, Nationellt vårdprogram huvud-halscancer: Logopeder utreder och behandlar svårigheter med kommunikation, språk, tal, läsning, skrivning, matematik, röst, munmotorik samt ät- och sväljförmåga. Röst, tal samt ät- och sväljförmåga är...

Statistik behövs om elever med funktionsnedsättning

Övrigt | 13 November, 2020
Dagens Samhälle 2020-11-05 För att kunna följa upp stödinsatser för elever med funktionsnedsättningar behövs statistik. Det menar Malin Ekman Aldén och Fredrik Malmberg, generaldirektörer på Myndigheten för delaktighet respektive Specialpedagogiska...

DIY: Språkträningsmaterial

Övrigt | 13 November, 2020
I Logopedförbundets yrkesforum har det under lång tid delats tips och material kring hur man kan stimulera olika aspekter av språkförmågan. När nu Logopedforum skrotas vid årsskiftet passar vi på...

Best practice vid afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 11 November, 2020
Kliniska rekommendationer Organisationen Aphasia United startade i samband med Clinical Aphasiology Conference 2011 utifrån en upplevd brist på en internationell strategi för afasiforskning och klinisk verksamhet. Organisationen, där flera internationellt...

Skolinspektionens granskning av kartläggning och stödinsatser i förskoleklass

Övrigt | 9 November, 2020
Skolinspektionen.se 2020-10-28, Skolinspektionen 2020-10-29, Logopeden.se: Den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin infördes den 1 juli 2019 och omfattar förskoleklass och lågstadiet. Skolinspektionen har nu granskat arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i...

Resurser: Dysfagi

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 November, 2020
Nationella dysfaginätverket har regelbundet nätverksträffar för logopeder och dietister som arbetar med ät- och sväljsvårigheter. Syftet är bland annat kunskapsdelning och att möjliggöra nätverkande både mellan och inom professionerna. Nu...

Digitalt stöd vid språkstörning

Logopedi | 5 November, 2020
Vgregion.se 2020-11-05; Svenska Logopedförbundet 2020-11-18: Logopederna Tina Landgren och Malin Kroon vid logopedimottagningen Skaraborgs sjukhus Lidköping har tagit fram ett digitalt stöd för vårdnadshavare till barn med språkstörning som är...

Svårt för personer med afasi under pandemin

Opinionsbildning | 3 November, 2020
Eskilstunakuriren 2020-10-13: Afasiförbundet uppmärksammar den svåra situationen för många personer med afasi under covid-19-pandemin. Via ett debattinlägg i Eskilstunakuriren tar ordförande Berit Robrandt Ahlberg bland annat upp att många med...

Christina Samuelsson professor vid KI

Logopedi | 2 November, 2020
Karolinska institutet 2020-10-28: Christina Samuelsson har utsetts till professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC. Professuren har huvudinriktning mot förvärvade kommunikativa funktionsnedsättningar hos vuxna och...

Styra mot horisonten: om horisontella prioriteringar av hälso- och sjukvård

Övrigt | 26 October, 2020
Vårdanalys.se: I somras släppte Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporten Styra mot horisonten - Om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar. Vård efter behov och på lika villkor...
1 2 3 4 38