BUP-personal uppmanas till fiffel med vårdköer

Politiskt förslag om språkbedömning saknar vetenskapligt stöd

Opinionsbildning | 18 August, 2022
DN 2022-08-18; logopeden.se 2022-08-18: Forskare från flera olika fält menar att Liberalernas förslag om språktest av tvååringar och obligatorisk förskola visar på okunskap om barns språkutveckling. Liberalerna hänvisar till att...

Debatt: Ge rätt stöd till personer med språkstörning

Logopedi, Opinionsbildning | 10 August, 2022
Altinget 2022-08-10: Insatserna för personer med språkstörning/DLD har stora brister i likvärdighet i landets regioner. Väntetiden för utredning av misstänkt språkstörning/DLD varierar kraftigt över landet. Nu måste Socialstyrelsen ta fram nationella riktlinjer....

Logopedförbundet på Almedalsveckan

Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström och vice ordförande Kajsa Söderhielm deltog på årets Almedalsvecka. Kerstin Wiström och Kajsa Söderhielm deltog i Almedalsveckan för Logopedförbundets räkning. Mötesplats och omvärldsbevakning Det var många...

Juli: forskning om läpp-, käk- och gomspalt

Kompetensutveckling, Logopedi | 22 July, 2022
Förra året kom en artikel där Mia Stiernman med kollegor, däribland Kristina Klintö, undersökte hur personer med läppspalt och/eller gomspalt upplevde sin hörsel, sitt utseende och sitt tal. CHASQ Som...

Anställ logopeder i elevhälsan!

Logopedi, Opinionsbildning | 16 July, 2022
Sveriges Radio P4 Gävleborg 2022-07-14: Kristin Rabenius, logoped på Gävle sjukhus har skickat in ett medborgarförslag till Gävle kommun. Hon anser nämligen att kommunen borde anställa skollogopeder i elevhälsan. –På...

Nytt clinical forum från ASHA: Innovations in Treatments for Children With Speech Sound Disorders

Kompetensutveckling, Logopedi | 9 July, 2022
Om Caroline Bowen, a.k.a. speechwoman rekommenderar läsning på ASHA och dessutom verkar vara alldeles till sig i trasorna, då vet man (om man jobbar med talstörningar hos barn) att det...

Juli månad: fokus på LKG

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 July, 2022
Juli månad är utsedd till Cleft and Craniofacial Awareness and Prevention Month och vi hänger på med ett inlägg som tipsar om mer information och resurser kring läpp-, käk- och...

Tidningen Logopeden nr 2 tillgänglig digitalt

Nu finns årets andra nummer av Logopedförbundets tidning Logopeden tillgängligt digitalt. Läs bland annat om intensiv afasibehandling på rehabkliniken, Danderyds sjukhus, nya doktorsavhandlingar och digitala utvecklingssprång i Region Halland. https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_2_2022_issuu

Team för barn med komplexa behov

Logopedi | 27 June, 2022
Dagens Medicin 2022-06-23: Familjecentralen Vilgot i Ludvika har startat ett barnhälsoteam i syfte att tidigt upptäcka barn i åldrarna 2 till 5 år med komplexa behov. Pilotprojekt permanentades och har...

Rösttrötthetsindex (RTI) på svenska

Kompetensutveckling, Logopedi | 17 June, 2022
I årets första nummer av tidningen Logopeden publicerades en vetenskaplig artikel om bedömningsinstrumentet Rösttrötthetsindex. Författarna har översatt Vocal Fatigue Instrument till svenska enligt konstens alla regler och de har dessutom...

Ny avhandling om inkludering i skolan för elever med NPF

Kompetensutveckling | 11 June, 2022
Emma Leifler har undersökt elevers upplevelse av inkludering i skolan samt föräldrars och lärares uppfattningar. Forskarstudier vid KIND Specialpedagog Emma Leifler försvarade sin avhandling vid Karolinska institutet den 10 juni...

Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

Opinionsbildning | 10 June, 2022
Dagens Medicin 2022-06-10: Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning! Det uppmanar en rad professions- och fackförbund, däribland Logopedförbundet, tillsammans med Funktionsrätt Sverige i ett debattinlägg i Dagens Medicin. Bristande...

Informationsfilmer om dysfagi

Logopedförbundet har tillsammans med Senior alert tagit fram en informationsfilmserie om dysfagi. https://www.youtube.com/watch?v=RbIbIyOeEzQ&list=PLiYINDKMKmJVPMZMCgTSpw8qelM_qWhHS&index=3 Den primära målgruppen för filmerna är vårdpersonal på bland annat särskilt boende och filmerna kan med fördel...

Äntligen: om språkstörning i Kunskapsguiden

Kompetensutveckling, Logopedi | 27 May, 2022
Kunskapsguiden, 2022-05-22: Nytt tema om språkstörning I Kunskapsguidens nya tema om språkstörning får du samlad information om språkstörning och vilka svårigheter det kan orsaka. Det finns bland annat en ökad...

Stärkt elevhälsa samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Övrigt | 26 May, 2022
Regeringen 2022-03-20: Hur man mår och hur man presterar i skolan är tätt sammanlänkat och därför har regeringen beslutat om en proposition med förslag som ska stärka elevhälsan. Regeringen föreslår...

Tre av tio strokepatienter får afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 May, 2022
Hjärt-Lungfonden, 2022-03-18: Strokefallen minskar men andelen som drabbas av språkstörningen afasi efter insjuknande är fortfarande hög. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Upptäckten belyser vikten av att patienter med stroke...

Kortare väntetider i Södertälje efter coronapuckel

Logopedi | 12 May, 2022
Länstidningen Södertälje 2022-05-07: Under pandemin gick väntetiderna till logopedmottagningarna upp, bland annat för att logopederna på Södertälje sjukhus behövdes för att ta hand om covidpatienter. Men nu klarar både sjukhusets...

Logopedisk odyssé med professor Lena Hartelius

Logopedi | 9 May, 2022
Akademiliv, 2022-04-20: Göteborgs universitets onlinemagasin Akademiliv möter Lena Hartelius, professor i logopedi, och pratar logopedins utveckling. Efter nästan 40 år som logoped går Lena Hartelius nu i pension och konstaterar...

Logopedförbundet Halland i Svt

Fackligt, Opinionsbildning | 6 May, 2022
Svt Nyheter Halland 2022-05-06: Logopedförbundet Halland påtalar risken för ojämlik vård. Många patienter riskerar att falla mellan stolarna och bli utan vård om logopeder inte omfattas av de kommunala verksamheterna....

Delphi-studie om stamningsintervention för vuxna

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 May, 2022
En högintressant studie om konsensus kring stamningsbehandling publicerades tidigare i år. Bakom studien står Amy Connery och Scott Yaruss med flera. Konsensus kring intervention Författarna har som utgångspunkt att två...
1 2 3 4 5 49