Dyslexiveckan: lässvårigheter och kopplingen till språk

Logopeder kan hjälpa äldre att svälja

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 26 April, 2022
Hallands nyheter 2022-04-20: Logopeder i Halland påtalar behovet av insatser för äldre personer med sväljsvårigheter. Vanligt med sväljsvårigheter hos äldre Sväljsvårigheter är vanligt bland personer på särskilt boende för äldre...

Rätt till kompetensutveckling?

Sveriges Riksdag; logopeden.se 2022-04-22: Den 27 april väntas Sveriges Riksdag besluta om ett antal tillkännagivanden som gäller kompetensförsörjning och rätt till kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Rätt...

Värmlands regionråd om bristen på logopeder

Logopedi | 5 April, 2022
SVT Nyheter Värmland 2022-03-21: Socialdemokraterna i Värmland vill stärka den logopediska kompetensen och har därför skrivit en motion till regionsfullmäktige. Regionrådet Marianne Utterdahl, som representerar sjukvårdspartiet i Värmland kommenterar logopedsituationen...

Världsautismdagen 2 april!

Kompetensutveckling, Logopedi | 2 April, 2022
Logopeden 2022-04-02: 2 april varje år inträffar Världsautismdagen - en världsdag instiftad av FN (Förenta Nationerna) för att uppmärksamma autism runt om i världen. Vi passar därför på att tipsa...

Stöd till barnhälsovården

Övrigt | 1 April, 2022
Folkhälsomyndigheten 2022-03-01: Nyligen  publicerade Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen en ny skrift med lärande exempel från regionernas arbete med att göra barnhälsovården mer tillgänglig för små barn och deras föräldrar....

Lokalt påverkansarbete i Kronoberg

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 30 March, 2022
Smålandsposten 2022-03-22: Aktiv lokalförening Logopederna Maja Jägervall, Eva-Lotta Eklund och Catarina Ragnar som samtliga är engagerade i Logopedförbundets lokalförening i Kronoberg medverkade nyligen i ett reportage i Smålandsposten. - Samhället behöver...

Bättre stöd till personer med funktionsnedsättningar

Övrigt | 29 March, 2022
Riksdagen, 2022-03-17: Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som handlar om bättre stöd till personer med funktionsnedsättningar. Det anser riksdagen som riktade tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen....

Bättre bedömning/behandling av språkstörning vid flerspråkighet

Det internationella projektet Multimind - The Multilingual Mind har nyligen lanserat en rapport kring hur bedömning och behandling av flerspråkiga barn med DLD/språkstörning och/eller läs- och skrivsvårigheter kan förbättras. Några...

Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för resursskolor

Övrigt | 28 March, 2022
Regeringen 2022-03-17: Nu lägger regeringen fram förslag för att utveckla och förtydliga förutsättningarna för resursskolor, alltså skolor som specifikt tar emot elever i behov av särskilt stöd. I propositionen från...

Logoped i Vilhelmina som led i att förbättra ungas hälsa

Logopedi | 21 March, 2022
Tidningen Logopeden/logopeden.se 2022-03-21: Vilhelmina kommun i Västerbottens inland inrättar fyra nya tjänster som ska verka för barn och ungas välmående, däribland en logoped. Logoped, skolsocionom, en extra skolkurator och en...

Logopeder ökar i kommunerna

Logopedi | 21 March, 2022
Dagens Medicin 22-03-15; logopeden.se 22-03-20: Logopeder som är anställda av kommuner är en ökande skara. Majoriteten av dessa arbetar inom elevhälsa, skola och förskola men behovet av logopedisk kompetens är...

Med viljan att förbättra som drivkraft för forskning

Kompetensutveckling, Logopedi | 14 March, 2022
Region Gävleborg 2022-02-28: I ett forskarporträtt på Region Gävleborgs hemsida uppmärksammas specialistlogoped Margareta Gonzalez Lindhs aktuella doktorsavhandling om sväljsvårigheter i samband med KOL och med covid-19. Avhandlingsarbetet handlar om sväljsvårigheter...

Farhågor kring vård för barn med ätsvårigheter

Logopedi | 10 March, 2022
Upsala Nya Tidning 2022-02-26/27: På Folke Bernadotte regionhabilitering på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala finns sedan många år det så kallade Matlaget, ett multidisciplinärt team med logopeder, specialpedagoger och dietist. Hit...

Logopedförbundet Jämtland-Härjedalen: personer med dyslexi får inte rätt hjälp

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 9 March, 2022
Sveriges Radio P4 Jämtland 2022-03-07: Logopedförbundets lokalförening i Jämtland-Härjedalen påtalar problemen med att varken barn eller vuxna i Jämtlands län får möjlighet till utredning av läs- och skrivsvårigheter. Läs också:...

Debatt om logopedi i Värmland

Logopedi, Opinionsbildning | 3 March, 2022
NWT 2022-02-18; 2022-02-23: Socialdemokraterna i Värmland motionerar om stärkt kompetens när det gäller barn och unga med språkstörning. Men i en insändare, signerad "Arga logopeden" problematiseras begreppet logopedisk kompetens och...

Europeiska logopedidagen: möte mellan logopedgenerationer

Tidningen Logopeden nr 1 2022/logopeden.se: Den ena kan se tillbaka på 40 år i logopedins (och Region Gävleborgs) tjänst, den andra ser fram emot att snart ha sin första praktik....

Vårda vården!

Sveriges Läkarförbund 2022-02-28; Logopedförbundet 2022-03-03: 13 förbund inom hälso- och sjukvården som tillsammans representerar över en miljon medlemar lanserar nytt upprop för personalens arbetsmiljö – ”Vårda vården!” I uppropet Vårda...

Logoped ingår i Malås framgångsrecept för Elevhälsan

Logopedi | 2 March, 2022
Läraren Chef & Ledarskap 2022-02-24: Malå i Västerbotten är den kommun som lägger mest på elevhälsa i Sverige enligt siffror från Skolverket. På Nilaskolan består elevhälsoteamet av tre rektorer (en...

Sahlgrenska ger högre lönepåslag till forskande kliniker

Logopedi | 1 March, 2022
Akademiliv 2022-02-10: Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg höjer lönetrappan för forskande kliniker. Löneökningar tillsammans med överprofessioner och förutsättningar till docentur är några av sjukhusets metoder för att få fler att välja...

Rösttrötthetsindex på svenska

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 February, 2022
I tidningen Logopeden 1 2022 publicerades den vetenskapliga artiklen Rösttrötthetsindex (RTI) på svenska, författad av Susanna Whitling, Emmy Dieden, Signe Säwén och Eric J. Hunter. Artikeln om RTI på svenska...
1 2 3 4 47